ثبت فرزندان تازه متولد شده در پرونده والدینی که ثبت نام شده اند

چهارشنبه / 06 جولای 2022

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قویاً توصیه می کند که پناهندگان و پناهجویان سعی کنند از طریق جاباتان پندافتران نگارا (Jabatan Pendaftaran Negara) برای فرزندان خود که در مالزی متولد شده اند، گواهی تولد بگیرند. با این حال، با توجه به مشکلاتی که برخی از پناهندگان و پناهجویان در اخذ گواهی تولد برای فرزندان خود دارند، این دیگر یک گام ضروری برای ثبت فرزندان تازه متولد شده در پرونده والدینی نیست که در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت شده اند. به منظور ثبت کودکان زیر پنج سال در پرونده های والدین ثبت نام شده، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اسناد دیگری را نیز می پذیرد که نشان دهنده اثبات تولد کودک و پیوند آنها با والدینشان باشد. این اسناد عبارتند از:

  • فرم اصلی ثبت تولد از اداره جاباتان پندافتران نگارا (Jabatan Pendaftaran Negara)
  • اصل تاییدیه تولد از بیمارستان یا نامه تاییدیه پزشک برای زایمان در خانه
  • گزارش اصلی پلیس برای زایمان در خانه
  • اصل کارت بارداری (Pregnant Treatment Book) یا کارت درمان مادر در دوران بارداری
  • کارت(های) شناسایی یا مدارک شناسایی مادر و/یا پدر
  • هر مدرک تولد مرتبط دیگری از بیمارستان، مانند کارت واکسیناسیون
  • سایر مدارک شناسایی برای والدین، مانند اسناد ازدواج، طلاق و فوت و دفترچه خانوار، اگر موجود است

لطفاً درخواست تغییر ترکیب خانواده را در وب‌سایت پناهندگان مالزی تکمیل کنید تا کودک تازه متولد شده را به پرونده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد والدین اضافه کنید. حتماً شماره مرجع را چاپ کرده یا نگه دارید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) با شما تماس خواهد گرفت و جلسه ای را برنامه ریزی می کند تا بتوانید فرزندتان را به پرونده خود اضافه کنید. لطفا تا حد امکان مدارک ذکرشده را در قرار ملاقات خود به همراه داشته باشید.

ما درخواست ها را براساس تاریخی که درخواست را دریافت کرده ایم و اینکه آیا آنها افراد آسیب پذیر و در معرض خطر هستند، بررسی می کنیم. لطفاً اگر وقت ملاقات ندارید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) مراجعه نکنید. بدون قرار ملاقات، اجازه حضور در مرکز را نخواهید داشت، زیرا تعداد قرارهای ملاقات برای اطمینان از سلامت و رفاه پناهندگان از قبل مشخص شده است.Share