افزودن کد QR در اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

چهارشنبه / 17 آگوست 2022

از 25 جولای 2022، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) نسخه جدیدی از اسناد را برای پناهندگان و پناهجویان به منظور افزایش ویژگی های امنیتی و اثربخشی احراز هویت کلیه اسناد، شامل اسناد کاغذی، صادر خواهد کرد. نامه تحت بررسی (UC) و نامه کپی برابر اصل (CTC) صادر شده برای افرادی که اسناد خود را گم کرده اند شامل یک کد QR است که اجازه می دهد اسناد از طریق برنامه تلفن همراه UNHCR Verify Plus موجود درGoogle Play Store و Apple Store تأیید شوند.

نسخه جدید نامه تحت بررسی (UC) یا نامه کپی برابر اصل (CTC) با کد QR به افرادی که از 25 جولای به تازگی ثبت نام می کنند و همچنین افرادی که برای تمدید مدارک منقضی شده یا جایگزینی مدارک مفقود به مرکز پذیرش مراجعه می کنند، داده می شود. برای افرادی که دارای مدرک تحت بررسی (UC) یا نامه کپی برابر اصل (CTC) بدون کد QR هستند، مدارک تا تاریخ انقضا معتبر خواهند بود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مدارک موجود با تاریخ انقضا معتبر را با نسخه جدید حاوی کدهای QR جایگزین نخواهد کرد.

برای اطلاع شما، نمونه جدید نامه تحت بررسی (UC) و کپی برابر اصل (CTC) را می توانید در اینجا بیابید.

اگر اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را گم کردید، باید فوراً با استفاده ازاین فرم به ما اطلاع دهید. لطفاً به خاطر داشته باشید که مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مدارک هویتی و وضعیت قانونی شما است و باید در مکانی امن نگهداری شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده از مدارک گم شده، اسناد گمشده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل فوراً غیرفعال می شود و برنامه UNHCR Verify Plus قادر به شناسایی اسناد غیرفعال شده خواهد بود.Share