پایان دریافت نامه

دوشنبه / 03 آوریل 2023

لطفاً از ارسال نامه هایی که شما به شخصی هزینه پرداخت کرده اید یا از اعضای کمونیته خود خواسته اید تا از طرف شما درخواست ثبت نام یا اسکان مجدد را برای سازمان ارسال کنند، خودداری کنید. لطفاً از فرم درخواست ثبت نام جدید دروب سایت پناهندگان مالزی برای درخواست وقت ثبت نام استفاده کنید. حتماً شماره مرجع را یادداشت کنید، در صورتی که آفیسر یا مسئول پرونده تان از شما درخواست شماره شناسایی مرجع را کند، باید آن را ارائه دهید. این رویکرد به ما این امکان را می دهد که بهتر به درخواست های شما پاسخ دهیم. رسیدگی به درخواست قرار ملاقات بستگی به ظرفیت ما در پذیرش شما دارد. همچنین، به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تعیین واقعی اولویت ها برای رسیدگی و برآوردن سایر خدمات ضروری مورد نیاز شما کمک خواهد کرد.

درخواست‌های بازگشایی مجدد پرونده و تجدیدنظر در مورد تصمیمات مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) باید از طریق ایمیل به آدرس [email protected] ارسال شود.Share