تخفیف در مراکز بهداشتی دولتی برای کلیه دارندگان کارت و برگه کمیساریای عالی پناهندگان

پنج‌شنبه / 16 آگوست 2018

وزارت بهداشت 50٪ تخفیف ویژه را در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی به تمام دارندگان کارت و نامه کمیساریای عالی پناهندگان اختصاص می دهد. وزارت بهداشت در تاریخ 10 آگوست 2018 طی نامه رسمی به تمام مراکز بهداشتی ودرمانی مالزی این مورد را ابلاغ کرده است.

بر این مبنا تمام دارندگان کارت و برگه کمیساریای عالی پناهندگان برای کلیه هزینه های مربوط به تسهیلات درمانی دولتی قادر به دریافت 50٪ تخفیف ویژه بر روی نرخ در نظر گرفته شده برای افراد خارجی خواهند بود. این 50٪ تخفیف ویژه شامل اشخاصی که دارای کارت قرار ملاقات کمیساریای عالی هستند نمی شود.Share