مدارک گمشده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)

جمعه / 16 دسامبر 2022

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به پناهندگان و پناهجویانی که مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (کارت یا نامه تحت بررسی) خود را گم کرده اند، یادآوری می کند که با استفاده از این فرم در وب سایت پناهندگان مالزی، می توانند مفقود شدن مدارک خود را گزارش دهند.

لطفاً توجه داشته باشید که گزارش پلیس برای مدارک گمشده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل الزامی نیست. پس از ارائه گزارش در مورد مدارک مفقود شده در وب سایت پناهندگان مالزی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در عرض یک ماه با شما تماس خواهد گرفت تا برای شما وقت ملاقاتی تعیین کند تا به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بیایید و مدارک جایگزین را دریافت کنید. اگر بیش از یک بار مدارک خود را گم کنید، فقط یک کپی تایید شده/ برابر اصل از مدرک به شما داده می شود.

لطفاً پس از ارسال گزارش مدارک مفقود شده خود در وب سایت پناهندگان مالزی، شماره مرجع گزارش را برای سوابق بعدی نگه دارید. لطفاً فرم را در وب سایت فقط یکبار ارسال کنید. ارسال چندباره فرم ممکن است باعث تأخیر بیشتر شود. اگر شواهدی مبنی بر استفاده متقلبانه یا سو استفاده از مدارک صادر شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وجود داشته باشد، ممکن است شما به دلیل کلاهبرداری و تقلب مورد تحقیق قرار بگیرید.

حتی اگر گزارش پلیس مبنی بر مفقود شدن مدارک خود را نداشته باشید، سازمان برای شما مدرک دیگری صادر خواهد کرد. اگر می خواهید برای ثبت مفعود شدن مدارک خود گزارش پلیس ثبت کنید، مطمئن شوید اطلاعاتی که به پلیس می دهید دقیق باشد. جعل گزارش و دادن اطلاعات نادرست طبق قوانین مالزی جرم است و در صورت محکومیت، فرد به 6 ماه حبس یا 2000 رینگیت جریمه نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در هیچ پرونده جنایی و کیفری دخالت نخواهد کرد.Share