شماره کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) خود را به خاطر بسپارید.

چهارشنبه / 07 دسامبر 2022

لطفاً مطمئن شوید که شماره پرونده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و شماره فردی خود را به خاطر می آورید. مهم است که شماره های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را به خاطر بسپارید یا آنها را در مکانی امن ذخیره کنید، تا در صورت گم شدن اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا هنگامی که مقامات اطلاعات شما را درخواست کنند، شما بتوانید به آن دسترسی دوباره داشته باشید. دانستن شماره پرونده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و شماره فردی تان به سازمان کمک می کند تا هویت شما را تأیید کند.

ما به همه پناهندگان و پناهجویان توصیه می کنیم که از اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل عکس بگیرند و آنها را برای دسترسی آسان و سریع در تلفن های خود ذخیره کنند.

لطفاً مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را همیشه همراه خود داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، به قسمت اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مراجعه کنید.Share