pixel
خدمات درمانی
سلامتی شما مهم است. پناهندگان و پناهجویان ثبت نام شده در کمیساریای عالی پناهندگان می توانند به خدمات درمانی در همه مراکز بهداشتی عمومی دسترسی پیدا کنند.
مراقبت های اولیه
توجه داشته باشید:
لیست و نقشه کلینیک هایی که میتوانید به آنها مراجعه کنید را در زیر مشاهده نمایید.
مراقبت های ثانویه
هنگامی که وضعیت شما وخیم تر باشد، به یک متخصص دربیمارستان ارجاع داده می شوید یا برای مراقبت های بیشتر در بیمارستان بستری می شوید.
اگر کارت پناهندگی کمیساریای عالی پناهندگان یا نامه پناهجویان را داشته باشید، بیمارستان های دولتی 50٪ تخفیف به نرخ خارجی ها به شما ارائه می دهند.
مراقبت های بیمارستانی می تواند گران باشد.
توجه داشته باشید:
کمک از کمیساریای عالی پناهندگان به در دسترس بودن بودجه بستگی دارد و بسیار محدود است.
مراقبت های ویژه
به دلیل محدودیت های مالی، پشتیبانی از خدمات مراقبت های ویژه بسیار محدود است (شامل جراحی های قلب، آنژیوپلاستی، دیالیز کلیه و درمان سرطان است). به آنها اکیداً توصیه می شود که به دنبال کمک از جایی دیگر باشند.
توجه داشته باشید:
شرایط اسکان مجدد نیز در این مرحله بسیار کم است.