حمایت از کودکان

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متعهد به محافظت از کودکان و جوانان پناهجو و پناهنده در برابر آسیب است. ما با همکاران خود در سازمان های دیگر برای کمک به کودکان آزار دیده، کودکانی که مورد بی‌توجهی قرار گرفته اند با محرومیت کودک از نیازهای اولیه‌اش و کودکان استثمار شده، همکاری می کنیم. ما از کودکان و خانواده هایی حمایت می کنیم که می خواهند بدرفتاری یا کودک آزاری را گزارش کنند. ما کودکان آزاردیده بازمانده، والدین، سرپرستان آنها را به مشاوره و مداخلات حقوقی، حمایت روانی-اجتماعی، خانه های امن و آموزش وصل می کنیم. اگر می دانید که کودک پناهنده یا پناهجویی در معرض خطر است، لطفاً با یکی از همیاران کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در فهرست زیر تماس بگیرید.

سازمان های همکار با ما

Organisation HOST International Dignity for Children Foundation ElShaddai Centre JOCC HumanKind
Details Area: Klang Valley

Target Group: 10–17 years old

Language: English, Malay, Rohingya

Operating Hours: Monday-Friday (9.00am-5.00pm) Area: Sentul, Kuala Lumpur

Target Group: 5-17 years old

Language: English, Malay, Burmese, Urdu

Operating Hours: Monday-Friday (8.00am-6.30pm) Area: Klang

Target Group: All children

Language: English, Malay

Operating Hours: Monday-Friday (9.00am-5.00pm) Area: Johor

Target Group: All children

Language: English, Malay, Rohingya, Burmese, Bengali, Tamil, Urdu

Operating Hours: Sunday-Thursday (8.30am-5.00pm) Area: Nationwide

Target Group: 6-17 years old

Language: Malay, English

Operating Hours: Monday-Sunday (6.00pm-12.00am)

Services Case management, mental health and psychosocial support services, community-based interventions, referrals to appropriate services Case management, mental health and psychosocial support services, linkages to education programmes, referrals to appropriate services Case management, mental health and psychosocial support services, shelter, and referrals to appropriate services Case management, mental health and psychosocial support services, food aid, community-based interventions, referrals to appropriate services Mental health and psychosocial support services
HOST International Dignity for Children Foundation ElShaddai Centre JOCC HumanKind
Details:

Area: Klang Valley

Target Group: 10–17 years old

Language: English, Malay, Rohingya

Operating Hours: Monday-Friday (9.00am-5.00pm) Details:

Area: Sentul, Kuala Lumpur

Target Group: 5-17 years old

Language: English, Malay, Burmese, Urdu

Operating Hours: Monday-Friday (8.00am-6.30pm) Details:

Area: Klang

Target Group: All children

Language: English, Malay

Operating Hours: Monday-Friday (9.00am-5.00pm) Details:

Area: Johor

Target Group: All children

Language: English, Malay, Rohingya, Burmese, Bengali, Tamil, Urdu

Operating Hours: Sunday-Thursday (8.30am-5.00pm) Details:

Area: Nationwide

Target Group: 6-17 years old

Language: Malay, English

Operating Hours: Monday-Sunday (6.00pm-12.00am)

Services:

Case management, mental health and psychosocial support services, community-based interventions, referrals to appropriate services Services:

Case management, mental health and psychosocial support services, linkages to education programmes, referrals to appropriate services Services:

Case management, mental health and psychosocial support services, shelter, and referrals to appropriate services Services:

Case management, mental health and psychosocial support services, food aid, community-based interventions, referrals to appropriate services Services:

Mental health and psychosocial support services

خدمات دولتی

در صورت برخورد با مورد مشکوک به سوء استفاده از کودک و نادیده گرفتن نیازهای اولیه کودک، از نزدیکترین بیمارستان دولتی دارای مرکز خدمات یک مرحله ای (OSCC) و/ یا دارای تیم مبارزه با موارد مشکوک به سوء استفاده و نادیده گرفتن کودک (SCAN) درخواست پشتیبانی فوری کنید.

همچنین شما می توانید موارد سوء استفاده و نادیده گرفتن کودکان را به خط ویژه تالیان کاسیح (Talian Kasih) گزارش دهید. این خط تلفن ویژه، توسط وزارت توسعه زنان، خانواده و جامعه مالزی اداره می شود.

تالیان کاسیح

Language Malay and English
Operating Hours 24 hours a day

پلیس

اگر خودتان یا کودکی که می‌شناسید مورد سوء استفاده جنسی شامل موارد تجاوز، خشونت جنسی، یا آزار جنسی قرار گرفته است، شما می‌توانید با گزارش آن مورد به پلیس کمک و پشتیبانی دریافت کنید. اگر مورد کودک آزاری را به پلیس گزارش دادید، مراحل زیر را دنبال کنید:

  • در صورت امکان، کودک باید توسط یک بزرگسال به نزدیکترین مرکز فرماندهی پلیس (به عبارت دیگر IPD ) برای تهیه گزارش پلیس برده شود. این بزرگسال باید فردی باشد که کودک به او اعتماد دارد و می تواند هر کدام از والدین، سرپرست، بستگان، رییس انجمن یا معلم باشد.
  • هم بزرگسال و هم کودک باید مدارک شناسایی خود را در هنگام تهیه گزارش به مرکز فرماندهی پلیس همراه بیاورند.
  • گزارش های پلیس باید به زبان مالایی یا انگلیسی باشد. این گزارش شامل جزئیات آنچه اتفاق افتاده، تاریخ و زمان وقوع آن، محل وقوع آن، و اسم فردی که مرتکب کودک آزاری شده است، خواهد بود.
  • اگر شما یا کودک مورد نظر نمی توانید به زبان مالایی یا انگلیسی صحبت کنید، سعی کنید فردی مورد اعتماد را که می تواند به ترجمه گزارش به زبان مالایی یا انگلیسی کمک کند، را همراه خود بیاورید.
  • افسر تحقیق (IO) در مرکز فرماندهی پلیس اظهارات کودک را ثبت می کند و کودک را به بخش اورژانس یک بیمارستان دولتی می برد، جایی که او با مددکاران پزشکی و اجتماعی که برای رسیدگی به پرونده های سوء استفاده جنسی از کودکان آموزش دیده اند، ملاقات خواهد کرد. آنها به عنوان تیم کودکان مشکوک به آزاردیدگی و غفلت (SCAN) شناخته می شوند.
  • تیم کودکان مشکوک به آزاردیدگی و غفلت، کودک را در یک اتاق خصوصی معاینه پزشکی می کند و خدمات پزشکی و حمایتی به او ارائه می دهند. این می تواند شامل ارجاع کودک به اداره رفاه اجتماعی (معروف به JKM) و سازمان های غیردولتی باشد.

اگر کودک به خدمات حمایتی، حفاظتی و مدیریتی بیشتری نیاز داشته باشد، آنها می‌تواند از طریق اطلاعات تماس بالا با همکاران ما در واحد حفاظت از کودکان در کمیساریای عالی پناهندگان در حوزه حمایت از کودکان در ارتباط باشد.