اسکان مجدد

اسکان مجدد عبارت است از انتخاب و انتقال پناهندگان از کشوری که در آن پناهجویان در جستجوی حمایت بوده اند به کشور دیگری که با پذیرش آنها موافقت کرده است. این فرصت به آنها داده می شود تا در نهایت تحت مرحله اسکان مجدد، شهروند کشوری شوند و تابعیت آن کشور را بدست آورند.

با این حال، اسکان مجدد تنها برای بخشی از پناهندگان جهان که به این راه حل نیاز دارند، در دسترس است. کمتر از 1 درصد از پناهندگان در سراسر جهان تا به حال تحت این برنامه اسکان داده شده اند. تعداد تخصیص داده شده برای اسکان مجدد در مقابل با تعداد پناهندگانی که نیاز به اسکان مجدد دارند بسیار کم است. ذکر این نکته ضروری است که:

  • اسکان مجدد یک حق نیست. ثبت یا اعطای وضعیت پناهندگی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به این معنا نیست که فرد برای اسکان مجدد معرفی خواهد شد.
  • اسکان مجدد یک ابزار حمایتی برای پناهندگان بسیار آسیب پذیر است. شناسایی و تصمیم برای ارسال احتمالی پرونده فرد برای اسکان مجدد بر اساس نیازهای حمایتی فرد است.
  • ارسال پرونده برای بررسی اسکان مجدد منوط به عوامل بسیاری از جمله میزان نیاز حمایتی برای فرد، محیط حمایتی، موقعیت کشور میزبان و در دسترس بودن مکان های اسکان مجدد است.

اگر به صورت مقدماتی برای اسکان مجدد شناسایی شده اید، واحد راه حل های پایا (DSU) ممکن است از طریق تلفن با شما تماس بگیرد تا از شما سوالات بیشتری کند برای فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای تکمیل ارزیابی پرونده شما برای اسکان مجدد.

مصاحبه اسکان مجدد

اگر مشخص شود که برای برنامه اسکان مجدد واجد شرایط هستید، به مصاحبه اسکان مجدد دعوت خواهید شد. در اصل، تمام مصاحبه ها به صورت حضوری در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل انجام می شود. در شرایط استثنایی، دعوت نامه ای برای مصاحبه آنلاین دریافت خواهید کرد. در طی تماسی که شما را از قرار مصاحبه اسکان مجدد مطلع می کند، اگر نمی خواهید مصاحبه را به صورت آنلاین انجام دهید، شما می توانید به واحد راه حل های پایدار اطلاع دهید. این امر بر نتیجه بررسی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای رسیدگی به اسکان مجدد شما تأثیری نخواهد داشت.

اگر برای مصاحبه آنلاین اسکان مجدد به شما اطلاع داده شد شد، کارمند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که مصاحبه اسکان مجدد را انجام می دهد، شما را در جریان هدف تماس و مرور روند اسکان مجدد قرار می دهد. همچنین اینکه آیا در فضای امنی قرار دارید که حریم خصوصی و محرمانه شما حفظ می شود یا خیر را باید تایید کنید. در صورت نیاز به ارائه مدارک خود به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، راهنمایی خواهید شد.

لطفاً مصاحبه اسکان مجدد صوتی یا تصویری از راه دور خود را ضبط نکنید. این امر نقض حریم محرمانه است و توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بعد از مصاحبه اسکان مجدد

پس از مصاحبه اسکان مجدد، وضعیت شما به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد اینکه آیا درخواستی برای بررسی به یک کشور اسکان مجدد ارائه می شود یا خیر تصمیم گیری میشود.

اگر قبلاً با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مصاحبه اسکان مجدد داشته اید و سؤالاتی دارید یا می خواهید بعضی از اطلاعاتتان را به روز کنید، به عنوان مثال. تغییرات در ترکیب/شرایط خانواده، لطفاً یک ایمیل به mlsludsu@unhcr.org ارسال کنید. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که با توجه به حجم زیاد ایمیل‌های دریافتی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قادر به پاسخگویی جداگانه به همه ایمیل‌ها نیست. لطفاً ایمیل یکسان را چندین بار به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارسال نکنید زیرا روند را بیشتر به تأخیر می اندازد.

اگر پرونده شما برای اسکان مجدد ارسال شده باشد، واحد راه حل های پایا یا کشور اسکان مجدد برای ارائه اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

کشورهای اسکان مجدد در نهایت تصمیم می گیرند که آیا اسکان مجدد را طبق سیاست ها و قوانین خود اعطا به شما می دهند یا خیر.

اگر پرونده شما به ایالات متحده آمریکا ارسال شده باشد، می توانید وضعیت روند آن را با مرکز پشتیبانی اسکان مجدد (RSC) از طرق زیر بررسی کنید.

Email: KL.Inquiries@rescue.org

Telephone: +603 2141 5846

Fax: +603 2144 8716

Web portal CASI.

اگر پرونده به کانادا ارسال شده است، می توانید وضعیت پرونده خود را با استفاده از فرم وب مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا بررسی کنید.

اقدامات قبل از عزیمت و سفر به یک کشور اسکان مجدد

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ترتیبات لازم قبل از عزیمت، از جمله غربالگری پزشکی و آشناسازی فرهنگی، و همچنین ترتیبات سفر برای پناهندگان پذیرفته شده به کشور اسکان مجدد را سازماندهی می کند. اگر شما توسط یک کشور قابل اسکان مجدد پذیرفته شده اید، سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) پس از آماده شدن دستورالعمل سفر با شما تماس می گیرد. اگر برای اسکان مجدد پذیرفته شده اید و در مورد تدارکات قبل از عزیمت یا سفر خود سؤالی دارید، می توانید با IOM کوالالامپور به آدرس iomkulinq@iom.int تماس بگیرید یا با شماره +603 9235 5400. تماس بگیرید.

آیا سؤالی دارید؟

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر، به قسمت سؤالات متداول پرسیده شده (FAQ) درباره اسکان مجدد مراجعه کنید.