واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEFGHIJ • K • LMNOPQRSTUVWXYZ

K

Malay
Category of Word
Kabardins
Orang Kabardin
Population groups
Kachin
Orang Kachin
Population groups
Kalenjin
Orang Kalenjin
Population groups
Kalmyks
Orang Kalmyk
Population groups
Kanak
Orang Kanak
Population groups
Karachais
Orang Karachay
Population groups
Karakalpaks
Orang Karakalpak
Population groups
Karelians
Orang Karelia
Population groups
Karen
Orang Karen
Population groups
Karenni
Orang Karenni
Population groups
Kashmiris
Orang Kashmir
Population groups
Kazakh minorities
Minoriti Kazakh
Population groups
Kazakhs
Orang Kazakh
Population groups
Kazakhstan
Kazakhstan
Geographical areas
Kenya
Kenya
Geographical areas
Kenyans
Orang Kenya
Population groups
Kikuyu
Orang Kikuyu
Population groups
Killings
Pembunuhan
Human Rights
Kimbundu
Orang Kimbundu
Population groups
Kinship
Hubungan kekeluargaan/Tali persaudaraan
Family
Kiribati
Kiribati
Geographical areas
Kiribatians
Orang Kiribati
Population groups
Kits
Kit
Communication and information
Komi
Orang Komi
Population groups
Koochis
Orang Koochi
Population groups
Korean minorities
Minoriti Korea
Population groups
Kumyks
Orang Kumyk
Population groups
Kurds
Orang Kurdi
Population groups
Kuwait
Kuwait
Geographical areas
Kuwaitis
Orang Kuwait
Population groups
Kyrgyz
Orang Kyrgyz
Population groups
Kyrgyz minorities
Minoriti Kyrgyz
Population groups
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
Geographical areas