بی تابعیتی

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل علاوه بر مأموریت خود در مورد پناهندگان، سازمانی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت بی تابعیتی ها موظف شده است.

فرد بدون تابعیت کسی است که تحت لوای/نظارت قانونی هیچ کشوری متبوع/تابع آن محسوب نگردد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می زند که حداقل 10 میلیون نفر در سراسر جهان بدون تابعیت هستند. وضعیت بی تابعیتی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تبعیض علیه گروه های قومی یا مذهبی خاص یا تبعیض بر اساس جنسیت، ظهور دولت های جدید و انتقال قلمرو بین دولت ها (اصل جانشینی دولت ها) و تعارض قوانین تابعیت رخ می دهد.

دلایل آن هر چه که باشد، بی تابعیتی عواقب جدی برای مردم در همه کشورها و در تمام مناطق جهان دارد. افراد بدون تابعیت اغلب دسترسی محدودی به طیف وسیعی از حقوق مانند اسناد هویتی، شغل، آموزش و خدمات بهداشتی دارند. بی تابعیتی می تواند منجر به جابجایی اجباری شود، همانطور که جابجایی اجباری می تواند منجر به بی تابعیتی شود.

از آنجایی که این کشورها هستند که قوانین مربوط به ملیت و تابعیت را تعیین می کنند. به همین دلیل، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) با دولت ها، سایر سازمان سازمان ملل (UN) و جامعه مدنی برای رسیدگی به وضعیت بی تابعیتی همکاری می کند.

سازمان هایی که در مورد مسئله بی تابعیتی فعالیت می کنند

سازمان توسعه منابع انسانی برای مناطق روستایی مالزی یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی داوطلبانه است که از سال 2009 برای کمک به افراد بدون تابعیت فعالیت می کند. سازمان توسعه منابع انسانی برای مناطق روستایی با ارائه اطلاعات و کمک های حقوقی برای افراد بدون تابعیتی که به دنبال کسب تابعیت یا اسنادی برای اثبات تابعیت خود هستند، کمک می کند.

سازمان توسعه منابع انسانی برای مناطق روستایی (DHRRA)

آدرس: 301 & 302 Block E Kelana Parkview, NO 1, SS 6/2, Kelana Jaya 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

تلفن تماس: 6037874760+