شماره تلفن خود را به روز کنید

شنبه / 06 ژوئن 2020

لطفاً مطلع باشید که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مالزی از طریق تماس تلفنی و پیام کوتاه با دارندگان مدرک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تماس خواهد گرفت. به همه دارندگان مدرک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد توصیه می شود شماره تلفن های خود را با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به روز کنند. راهنمای به روزرسانی شماره تلفن از طریق پیام کوتاه در وب سایت پناهندگان مالزی در دسترس است، https://refugee-malaysia.org/update-number.Share