ဆက်လက်၍ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာရုံး ပိတ်ခြင်း

Friday / 08 May 2020

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာရုံးသည် ရက်ချိန်းမရှိသောသူများအတွက် ဆက်လက် ပိတ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ မလေးရှားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် လူအများ စုဝေးခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာအနေဖြင့် ရက်ချိန်းများစီစဉ်ပေးရန် သင့်ကို ဆက်သွယ်မည် ဖြစ်သည်။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာမှ သင့်အား ဆက်သွယ်လာခြင်းမရှိပါက ရုံးသို့ မလာပါနှင့်။

အဖမ်းအဆီးကိစ္စ ကြုံရပါက ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ အကူအညီအတွက် အရေးပေါ် ဖုန်းနံပတ် ၀၁၂- ၆၃၀ ၅၀၆၀သို့ နံနက် ၈နာရီမှ ည ၁၀နာရီ အတွင်း ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းခေါ်ပါ။

သင်၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို သေချာစွာ အသိပေးထားဖြင့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် သင့်ကို ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ကို အသိပေးရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။Share