ယူအန်အိတ်ချ်စီအာမှ ထုတ်ပေးသည့်စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဘင်နှင့် ဘင်တီ အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း

Thursday / 01 August 2019

ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာသည် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သော မြန်မာနိုင်ငံမှ မွတ်စလင်များကို ဖခင်အမည်အပါအဝင် ဘင်နှင့် ဘင်တီထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာ သက်သေခံ အထောက်အထားများပေါ်တွင် ယင်းအမည်များကို ဖော်ပြပြီး ယနေ့အထိ စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ဤကျင့်သုံးမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမည်မှည့်ခြင်းဓလေ့နှင့်ကွဲလွဲနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

မလေးရှားအစိုးရနှင့် ညှိုနှိုင်းတိုင်ပင်စဉ်အတွင်း ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာ သက်သေခံ အထောက်အထားတွင် ဘင်နှင့် ဘင်တီ အသုံးအနှုန်းကို ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မွတ်စလင်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုခဲ့သောအမည်နှင့်သာ မှတ်ပုံတင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဤကျင့်သုံးမှုကို နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ စတင်အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။ သင်၏ အလေးပေးဂရုပြုမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။Share