သက်တမ်းကုန် စာရွက်စာတမ်းများ တရားဝင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း

Tuesday / 12 May 2020

မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် လူအများအပြားစုဝေးခြင်းကို ကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီး အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သော ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ကိုယ်စားပြုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ပိတ်ထားမည့်အပြင် သက်တမ်းကုန် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို အစားထိုးထုတ်ပေးချိန်အထိ တရားဝင် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။Share