လိင်နှင့် ကျား၊ မ အခြေပြုဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုမှ လွတ်မြောက်လာသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ (SGBV)

Friday / 25 September 2020

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် လိင်နှင့် ကျား၊ မ အခြေပြုဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု (SGBV)ကို ကိုင်တွယ်ရန်နှင့် (SGBV) မှ လွတ်မြောက်လာသူများကို ကူညီပံ့ပိုးရန် အဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် အမှုတွဲ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော ဥပဒေရေးရာ အကြံဉာဏ်များ၊ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခြင်း၊ စိတ်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များနှင့် ဆက်သွယ်ပေးခြင်းအပြင် လိုအပ်ပါက ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ယာယီနေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

အကယ်၍ သင်အနေဖြင့် အကူအညီလိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် အကူအညီလိုအပ်သူ တစ်ဦးဦးအတွက် သိလိုပါက အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။

Women’s Aid Organization (WAO)

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော နေရာများဘာသာစကားဆေးခန်းဖွင့်ချိန်ဆက်သွယ်ရန်
ကလန်း၊ ကဒတ်၊ ဂျိုဟိုး။အင်္ဂလိပ်၊ မလေး၊ မြန်မာ၊ ဟားခါး၊ တီးတိန်၊ ဖလန်း၊ ဇန်ညက်၊ မီဇိုး၊ ကချင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ဆိုမာလီ၊ အာရဗီ၊ ဆွာဟီလီ၊ ပါရှန်း၊ ဒါရီ။၂၄ နာရီ တနင်္လာနေ့ – တနင်္ဂနွေနေ့ထိ။၀၃-၇၉၅၆ ၃၄၈၈ သို့မဟုတ် TINA WhatsApp ဝန်ဆောင်မှု (၀၁၈-၉၈၈ ၈၀၅၈)

International Catholic Migration Commission (ICMC)

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော နေရာများဘာသာစကားဆေးခန်းဖွင့်ချိန်ဆက်သွယ်ရန်
ကလန်း၊ ပီနန်း၊ ပဲရက်ခ်၊ ကဒတ်။ရိုဟင်ဂျာ၊ မြန်မာ။နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီထိ။010-421 1274
ကလန်း၊ ပီနန်း၊ ပဲရက်ခ်၊ ကဒတ်။အာရဗစ်၊ ဆိုမာလီ။နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီထိ။016-204 0491
ကလန်း၊ ပီနန်း၊ ပဲရက်ခ်၊ ကဒတ်။ရိုဟင်ဂျာနံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီထိ။ပီနန်း အရေးပေါ်ဖုန်း ၀၁၄-၂၄၀ ၀၁၉၁

Rohingya Society of Malaysia (RSM)

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော နေရာများဘာသာစကားဆေးခန်းဖွင့်ချိန်ဆက်သွယ်ရန်
ကလန်းအင်္ဂလိပ်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ မြန်မာ။နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီထိ။RSM Careline ၀၁၇-၂၃၉ ၉၀၂၀

Médecins Sans Frontières (MSF)

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော နေရာများဘာသာစကားဆေးခန်းဖွင့်ချိန်ဆက်သွယ်ရန်
ပီနန်းအင်္ဂလိပ်၊ မလေး၊ ရိုဟင်ဂျာ ၊ မြန်မာ။နံနက် ၉နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိ။ တနင်္လာနေ့ – တနင်္ဂနွေနေ့ထိ။ကျန်းမာရေး အရေးပေါ် ၀၁၁၁-၆၁၄ ၅၄၅၄Share