ဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်ခြင်း မမေးမေး (FAQ)

ဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ မကြာခဏ မေးတတ်သော မေးခွန်းများ (မမေးမေး) မှကြိုဆိုပါသည်။ ဤနေရာတွင် မိမိဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်ပို့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာ မလေးရှား၏ ဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်ရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

မိမိဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်ခြင်းအတွက် အထွေထွေနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ရယူခြင်း။

Where do I find information about voluntary repatriation to my home country within UNHCR’s mandate?

မိမိဆန္ဒအလျောက် နေရပ်တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ခြင်း မူဝါဒနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ၏ မိမိဆန္ဒအလျောက် နေရပ်တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ခြင်းလက်စွဲစာအုပ်တွင် အသေးစိပ်ဖော်ပြထားသည်။ လက်စွဲစာအုပ်သည် အများပြည်သူဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

I have attended the voluntary repatriation counselling session with the Durable Solutions Unit. Can I contact the Durable Solutions Unit thereafter to request for updates on my return arrangements?

ရေရှည်တည်တံ့သော အဖြေရှာရေးဌာန DSUကို ဆက်သွယ်ရန် ရုံးသို့ လာရန် သို့မဟုတ် စာပို့ခြင်း၊ ဖက်စ်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ပို့ရန် မလိုပါ။ တာရှည်ခံ‌ဖြေရှင်းပေးသည့်ယူနစ် (Durable Solutions Unit) သည်လည်း နောက်ထပ်အကဲဖြတ်ရန်နှင့်/သို့မဟုတ် သင့်‌နေရပ်ပြန်ခြင်းကိစ္စအား ကူညီပေးရန်အတွက် ဆိုင်းငံ့ထားသောပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါက သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပါမည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် သင်၏ဆက်သွယ်‌ရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ မည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်များမဆို (ကျေးဇူးပြု၍ Whatsapp အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ဖော်ပြ‌ပေးပါ) နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာများကို ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာတွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်၊ သို့မှသာ ရုံးမှ သင့်အား လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာ မလေးရှား၏ ဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်ခြင်းအစီစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု နယ်ပယ်

My application for refugee status was rejected and I would now like to return to my home country. Can UNHCR assist?

သင့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများဖြေရှင်းလွယ်ကူရန် အကြံဉာဏ်ရယူလိုပါက အိုင်အိုအမ် (IOM)၏ AVRmalaysia@iom.int သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် သင်ချဉ်းကပ်ရပါလိမ့်သည်။ လျှောက်ထားသူများသည် ၎င်းတို့၏ ထွက်ခွင့်နှင့် အထူးဖြတ်သန်းရန်လက်မှတ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များအား ကိုယ်တိုင်ပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာအနေဖြင့် မိမိဆန္ဒအလျောက် နေရပ်တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ရန် လျှောက်လွှာ (VRF)ကို ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

I cannot return to my own country as it is unsafe, but can UNHCR send me to a neighbouring country of my country of origin?

မိမိဆန္ဒအလျောက် အိမ်ပြန်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အခြေအနေများနှင့်အတူ တစ်ဦး၏ ဇာစ်မြစ်တိုင်းပြည်သို့ မိမိဆန္ဒအလျောက် အိမ်ပြန်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ သို့သော် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာအနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်သို့ ခရီးသွားရန် စီစဉ်ကူညီပေးမည် သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။

My life is very difficult in Malaysia. I would like to go to another country. Can UNHCR issue me a Voluntary Repatriation Form (VRF)?

အကယ်၍ တစုံတဦးတယောက်သည် မိမိတိုင်ပြည်သို့ ပြန်ရန် ဆန္ဒရှိသောသူအတွက်သာ မိမိ ဆန္ဒအလျောက်အိမ်ပြန်ခြင်း လျှောက်လွှာ(VRF)ကို ထုတ်ပေးသည်။

Would UNHCR be able to assist if I am in danger of being forcibly returned to my country of origin?

အထူးသဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ဘဝသည် အကယ်၍ ပြန်ခဲ့ပါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟု ယူဆရသော အကြောင်းပြချက်များရှိပါက နေရပ်တိုင်းပြည်သို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရသော ထိုသူကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာအနေဖြင့် ထောက်ခံ ကာကွယ်သွားမှာ ဖြစ်သည်။