ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ရက်ချိန်းများ (၅ရက် မတ်လ ၂၀၂၁ခုနှစ်)

Friday / 05 March 2021

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများအား စာရွက်စာတမ်းသက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် ရုံးသို့ လာရောက်ရန် စတင်၍ ဆက်သွယ်မည် ဖြစ်သည်။ အခြေအနေပေါ်မူတည်သော လည်ပါတ်ဆောင် ရွက်ထိန်းချုပ်မိန့် (CMCO)နှင့် ၎င်း၏ စံသတ်မှတ်ချက်များအရ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ သည် ကွာလာလမ်ပူနှင့် ဆလန်ဂေါဧရိယာအတွင်း နေထိုင်သူတစ်ဉီးချင်းစီကို စတင် ၍ ဆက်သွယ်မည် ဖြစ်သည်။ ရုံးမှ သင့်အားဆက်သွယ်လာခြင်း မပြုပါက ကျေးဇူး ပြု ၍ ရုံးသို့ မလာပါနှင့်။

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ပြည်နယ်အချင်းချင်း ခရီးသွားလာခွင့်ပြုသည်နှင့် တပြိုင် နက် ကွာလာလမ်ပူနှင့် ဆလန်ဂေါဧရိယာ အပြင်ဘက်ရှိ အခြားပြည်နယ်များတွင် နေထိုင်သူတစ်ဉီးချင်းစီကို စတင်၍ ဆက်သွယ်မည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကွာလာလမ်ပူ သို့မဟုတ် ဆလန်ဂေါဧရိယာအတွင်း နေထိုင်သူ မဟုတ်ပါက ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသို့ မလာပါနှင့်။

ရက်ချိန်းအတွက် ဆက်သွယ်ထားပြီးသူများအား ရုံးသို့လာရန် နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကို စီစဉ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ သင်သည် ရက်ချိန်းနှင့် အချိန်ပါသော အတည်ပြုစာတို(sms)ကို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ရုံးသို့ ဝင်ခွင့်မပြုမီ အတည်ပြုစာတို(sms)ကို ရုံးအဝင်ရှိ လက်ခံဆောင်ရွက်‌ပေးသော စင်တာတွင် ပြသရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ ရက်ချိန်းမပါဘဲ ရုံးသို့လာရောက်သူများကို ချက်ခြင်း ပြန်ခိုင်းမည် ဖြစ်သည်။Share