Perlindungan Kanak-kanak

UNHCR komited dalam melindungi kanak-kanak serta belia pelarian dan pemohon suaka daripada bahaya. Kami bekerjasama dengan rakan kongsi untuk membantu kanak-kanak yang didera, diabaikan, dan dieksploitasi; menyokong kanak-kanak dan keluarga yang mahu melaporkan insiden perlindungan kanak-kanak; dan menghubungkan mangsa kanak-kanak dan ibu bapa atau penjaga mereka dengan khidmat nasihat undang-undang dan intervensi, sokongan psikososial, penempatan selamat dan pendidikan. Jika anda mengenali kanak-kanak pelarian atau pemohon suaka yang berisiko, sila hubungi mana-mana rakan kongsi UNHCR di bawah.

Organisasi Rakan Kongsi

Organisation HOST International Dignity for Children Foundation ElShaddai Centre JOCC HumanKind
Details Area: Klang Valley

Target Group: 10–17 years old

Language: English, Malay, Rohingya

Operating Hours: Monday-Friday (9.00am-5.00pm) Area: Sentul, Kuala Lumpur

Target Group: 5-17 years old

Language: English, Malay, Burmese, Urdu

Operating Hours: Monday-Friday (8.00am-6.30pm) Area: Klang

Target Group: All children

Language: English, Malay

Operating Hours: Monday-Friday (9.00am-5.00pm) Area: Johor

Target Group: All children

Language: English, Malay, Rohingya, Burmese, Bengali, Tamil, Urdu

Operating Hours: Sunday-Thursday (8.30am-5.00pm) Area: Nationwide

Target Group: 6-17 years old

Language: Malay, English

Operating Hours: Monday-Sunday (6.00pm-12.00am)

Services Case management, mental health and psychosocial support services, community-based interventions, referrals to appropriate services Case management, mental health and psychosocial support services, linkages to education programmes, referrals to appropriate services Case management, mental health and psychosocial support services, shelter, and referrals to appropriate services Case management, mental health and psychosocial support services, food aid, community-based interventions, referrals to appropriate services Mental health and psychosocial support services
HOST International Dignity for Children Foundation ElShaddai Centre JOCC HumanKind
Details:

Area: Klang Valley

Target Group: 10–17 years old

Language: English, Malay, Rohingya

Operating Hours: Monday-Friday (9.00am-5.00pm) Details:

Area: Sentul, Kuala Lumpur

Target Group: 5-17 years old

Language: English, Malay, Burmese, Urdu

Operating Hours: Monday-Friday (8.00am-6.30pm) Details:

Area: Klang

Target Group: All children

Language: English, Malay

Operating Hours: Monday-Friday (9.00am-5.00pm) Details:

Area: Johor

Target Group: All children

Language: English, Malay, Rohingya, Burmese, Bengali, Tamil, Urdu

Operating Hours: Sunday-Thursday (8.30am-5.00pm) Details:

Area: Nationwide

Target Group: 6-17 years old

Language: Malay, English

Operating Hours: Monday-Sunday (6.00pm-12.00am)

Services:

Case management, mental health and psychosocial support services, community-based interventions, referrals to appropriate services Services:

Case management, mental health and psychosocial support services, linkages to education programmes, referrals to appropriate services Services:

Case management, mental health and psychosocial support services, shelter, and referrals to appropriate services Services:

Case management, mental health and psychosocial support services, food aid, community-based interventions, referrals to appropriate services Services:

Mental health and psychosocial support services

Perkhidmatan Kerajaan

Jika anda mengesyaki berlakunya penderaan atau pengabaian kanak-kanak yang memerlukan bantuan segara, dapatkan sokongan segera daripada hospital kerajaan dengan Pusat Khidmat Krisis Sehenti / One Stop Crisis Centre (OSCC) dan/atau Pasukan Pencegah Penganiyaan dan Pengabaian Kanak-Kanak / Suspected Child Abuse and Neglect (SCAN) Team.

Selain itu, anda juga boleh menghubungi Talian Kasih, talian hotline yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk melaporkan penganiyaan dan pengabaian kanak-kanak.

Talian Kasih

Language Malay and English
Operating Hours 24 hours a day

Polis

Jika anda atau kanak-kanak yang anda kenal mengalami penderaan seksual kanak-kanak seperti rogol, serangan seksual atau gangguan seksual, anda boleh mendapatkan pertolongan dengan melaporkan kes tersebut kepada pihak polis. Jika anda ingin melaporkan kes tersebut kepada pihak polis, sila ikut langkah-langkah ini:

  • Jika boleh, kanak-kanak tersebut perlu ditemani oleh orang dewasa apabila pergi ke Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) terdekat untuk membuat laporan polis. Orang dewasa tersebut seelok-eloknya adalah seorang yang dipercayai oleh kanak-kanak tersebut, dan mungkin adalah ibu bapa, penjaga, saudara, ketua komuniti atau guru mereka.
  • Kedua-kedua orang dewasa dan kanak-kanak tersebut perlu membawa dokumen pengenalan diri ke IPD apabila membuat laporan.
  • Laporan polis perlu dibuat sama ada dalam Bahasa Malaysia ataupun Bahasa Inggeris. Laporan ini akan mengandungi butiran tentang apa yang berlaku, tarikh dan masa kejadiaan, di mana ia berlaku, dan siapa yang melakukan penderaan tersebut.
  • Jika anda atau kanak-kanak tersebut tidak boleh bercakap dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris, sila bawa sekali orang lain yang dipercayai oleh anda dan kanak-kanak tersebut yang boleh membantu untuk mempertejamahkan laporan ke dalam Bahasa Malaysia ataupun Bahasa Inggeris.
  • Pegawai Penyiasat / Investigating Officer (IO) di IPD akan mengambil kenyataan daripada kanak-kanak tersebut dan menemani dia ke Jabatan Kecemasan di hospital kerajaan di mana dia akan berjumpa dengan pegawai perubatan dan pekerja sosial yang telah dilatih untuk mengendalikan kes penderaan seksual kanak-kanak. Mereka dikenali sebagai Pasukan Pencegah Penganiyaan dan Pengabaian Kanak-Kanak / Suspected Child Abuse and Neglect (SCAN) Team.
  • Pasukan SCAN akan menjalankan pemeriksaan perubatan terhadap kanak-kanak tersebut di bilik peribadi dan memberi khidmat perubatan dan khidmat sokongan yang lain. Ini juga termasuk merujuk kanak-kanak tersebut kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau NGO lain.

Jika kanak-kanak tersebut memerlukan perlindungan dan khidmat pengurusan kes yang lebih lanjut, mereka boleh dihubungkan dengan rakan kongsi perlindungan kanak-kanak UNHCR melalui maklumat perhubungan di atas.