Temuduga Atas Talian

UNHCR Malaysia biasanya mengadakan temuduga secara bersemuka dengan pelarian dan pemohon suaka di Pusat Penerimaan UNHCR / UNHCR Reception Centre. Walau bagaimanapun, UNHCR boleh menjalankan temuduga atas talian secara berkecuali, memandangkan pertimbangan kesihatan dan/atau risiko-risiko perlindungan.