Devdass yá Davadass Anjan Namor Manúic

Friday / 22 December 2023

UNHCR ré Devdass yá Davadass Anjan namor uggwá Malaysia’r manúic or repouth faiyé,zibá refúji koum ókkol loi taaluk gorát asé ar dabi goré dé ki íbayé tará ré ek macór bútor Amerikam mazé duara bocótígorái difaré. Íbayé mancóré ekkán dorháas or fórom ólla RM 320 dabigoré ar íyar baade, fórom mán zoma dibólla aró RM2000 dabigoré. Nisor gán ekkán dúkadiyar ciñçí ziyan “United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)” yáni Amerikar decóittayi arde immigrecén or hédmot ókkol or torfór hói elzam asé ar dúkadiyar USCIS fórom gan ót uggwá UN logo lagaiya asé ziyan oré refúji koum or hañsé foñósa dé íyan repouth faá giyé.

Eciñçí arde fórom ziín Devdass yá Davadass Anjan e foñósa hói elzam diyagiyé íin Amerikar hókumot yá UN or torfóttu zari góijje dé noói. Emanúiccwá UNHCR yá USCIS or estaf noói. Íba UNHCR, USCIS, yá zehonó Amerikar hókumot or ajensi loi taaluk nái. Íbáttu duara bocótígoráibor keis ókkol karwaiyi gorár yá zehonó kiyar zaatí maalumat ólla arosgoríbór honó héçam yá kudurot nái.

Meérbanigori iyan kíyal rakíbá dé UNHCR arde USCIS é honótté tuáñré thiañr hotá nohóibó. Amerikar duara bocótigorár hédmot ókkol arde UNHCR ré goré dé hédmot ókkol biyággún maana. Omanuic ókkol óttu húñciar táikkó zará thiañr bodolat tuáñré UNHCR yá USCIS or karwaiyi ókkol faibor modot gorídifaribó hói dabigoré yá tuáñr keis sán oré jólti karwaiyir rastat anídifaríbó hói dabigoré. Emanúic cúné tuáñr keis oré honó asór gorí nofaríbó. Éhótálla, tará ré tuáñr zaatí maalumat cíar nogoríbá.

Zodi tuñi (UNHCR dokumén, rejistar gorá, RSD yáni refújir tobka fáisela gorá, duara-bocótígorár doilla) UNHCR or hédmot ókkol, thiañ dilé gorí difaribó hói dabigoréddé índilla honó manúic loótfaiyó dé óilé, íiyan eçé repouth goró:

Zodi tuní cubá lagedé hórkot ókkol or baabote UNHCR ót repouth goró dé óile, tuáñr UNHCR or kaád kensél nogoríbó ar tuáñr keis or ham oré deríyó nogoríbó yá bonó nogoríbó.

UNHCR or karwaiyi ókkol arde modot or aró maalumot faiteé, meérbanigori “Refugee Malaysia website” ót zai soó.Share