Dúkáttu Baso: Rohaingia YouTuber

Monday / 04 December 2023

UNHCR ré You Tub ót uggwá Rohaingia siní fáijje zibá yé UNHCR or karwaiyi ókkol foón or zuú gorí difare hói dabigoré. Manúiccwá yé UNHCR or uggwá boñól háitta hor gatdi oré uggwá túillé ar asór foida góittó saár dé ki íba UNHCR or estaf arde/yá UNHCR loi taaluk asé. Vídiyu ókkol or máze, íba yé manúic ókkol oré UNHCR or hédmot ókkol faibólla uggwá ling or zoriya dorháas goró hói hóusalader. Aró, íba yé (IOM) or logo estemal gorí Dec-bidec Híjorotgorá dé Tonzim yáni (IOM) or sábbar uggwár ling hóider.

Iiyan ekkán zál ham yá dúkabázi. Emanuíccwá naá UNHCR or estaf naá IOM or estaf. Ibá UNHCR yá IOM loi honó taaluk nái. Íbáttu UNHCR or honó dokumén nelai doonor yá kiyáttu zaatí maalumat aros gorí loonor honó éktiyar yá kaabeliyoti nái.

Meérbanigori kíyal rakíbá dé ki, UNHCR arde IOM e honótté tuáñrtú thiañ noo saibó Omanúic ókkol óttu húñciar tákiba zará thiañr bodolat tuáñré UNHCR or habosfonna, UNHCrRyá IOM or karwaiyi ókkol gorídifaribó yá tuáñr keis oré jólti sole dé rastat anídifaríbó hói dabigoré. Tuáñr zaatí maalumat tará ré cíar nogóijjo.

Zodi tuñi manúic ókkole UNHCR or hédmot ókkol (UNHCR or dokumén ókkol, rejistrecén,RSD, duara bocótígorá, wagáira-wagáira) difaríbó hói dabi goréddé déikkó dé óile, íiyan oré eçé repouth goró:

  • Fulíc
  • UNHCR or e fórom mwá estemal gorí

Zodi tuní cubá lagedé hórkot ókkol or baabote UNHCR ót repouth goró dé óile, tuáñr UNHCR or kaád kensél nogoríbó ar tuáñr keis or ham oré deríyó nogoríbó yá bonó nogoríbó.

UNHCR or karwaiyi ókkol arde modot or aró maalumot faiteé, meérbanigori “Refugee Malaysia website” ót zai soó.Share