1 tarík 6 mác 2021 oité Furafuri Lorasora bongoríbar Hókum (yáni MCO 3.0)

Monday / 31 May 2021

Meérbanigóri zaniloode ki Maláysia’r hókumot é uggwá Lorasora Bongoríbar Hókum (yáni MCO 3.0) ré elan goijjé, zibá 1 tarík 6 mác 2021 óite cúrugóri 14 tarík 6 mác 2021 foijjontó uggwá fura lorasora bongoríbar hókum hísafe táiboudé. Ibá foóilar cúrur, 3 mác 2020’t elan goijjíilde MCO (yáni MCO 1.0) ór dhoilla óibou, lorasorar uore soktó horahori óibou ar zoruri códorir ar khédmot ór cúuba ókkol baade becí bák cúuba ókkol furafuri bontákibóu. SOP’r uore tofsil maalumat oré yó cíyar gorázaibou.

Meérbanigorí, monot raikkóode ki sómaji ham ókkol zendhilla neki fúñaijjar hañsé beraitóu zaibar ejazot nái. Zetúuñn faro hétuuñn górot tákoo ar siríf zoruri ham ókkol zendhilla dabai yáto hánallá neeilloo. Sáfsuterá tákibár amol ókkol zendhilla neki sóiyi góri maásk-finóon, thaim-e-thaim-e hát duwóon ar jiníc ókkol ór baáror muk ókkol óre sáf góroon óre jari rakóo.

Zodi tuáñrttú gaat gom nolágé, ekkán górot fuañti tákoode manúic ókkol ottú ekká duré táibellá yáto síra góri táiblellá kucíc goríba. Meérbanigorí, zeto toratori faro eto toratori KOVÍD-19 ollá teés gorífelóo ar tuáñr teésór notizallá entezar goróodde thaim ot nizóre nize alok gorí tákoo.

Refúji ar sáara tuwoiya ókkol óre Maláysia’r hókumot é fáisala goijjéde SOP ókkol mouzin mani solibellá aros gorázar taáke dhor ór sáñte barédde KOVÍD-19 of biaram ókkol óre ouñsí faré fán. Meébanigorí, modotor zaga ókkol ar MCO’r uore torutaza maalumat ókkol faibellá, thaim-e-thaim-e Refugee Malaysia wébsáith óre cek gorát táikkóo.Share