Tuáñr Fuaré Rejisthar goróon

Ekkán foidayici sónot (yáni Birth Certificate) foon ar tuáñr noiya óiyedé fuaré UNHCR or fáil ót cámil góroon.

UGGWÁ FUAR FOIDAYICI RÉ KEÉNGORÍ REJISTHAR GORÍBA?

Zodi tuáñrtu uggwá fua óiyede deri nóode óile, tuáñrtu hítar yáto híbar foidayici ré rejisthar goróon saá ar tarállá ekkán foidayici sónot loo, ta’ake tuñí taráre tuáñr fáil ót gólai faro fán. Héçe honó hóssa nái zodi tuñí yián óre fua ói 60 din ór bútore goijjóde óile. 60 din ói baade, tuáñrtu thiñya loit fare.

Tobka 1: Foidayicir Rejisthrecén ór fórom gín loo.

Fua óiyedé dhaktor hánattú dorhás ór fórom gún loo, yáto Jabatan ‘Pendaftaran Negara’ (JPN)’ ottú loo zibá óilde Malaysian National Registration Department (NRD).

Tobka 2: Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) or hañsé fura goijjá fórom ókkol ar lagede habosfonna ókkol lói zo.

Uggwá fuar foidayici ré rejisthar goribellá tuáñrtu fúañti loi aná foribóude zoruri jiníc:

Uggwá fuar foidayici ré rejisthar goribellá tuáñrtu fúañti loi aná foribóude zoruri jiníc:
Neká nama, maa-bafor sár habos (zodi faille) – asól ar nokol (kopí);
Daktor hánattú foidayicir fakka goréde habos, yáto fulic or repouth zodi fuawá górot óiyede óile – miálsára;
Foidayici rejisthrecén ór dorhás ór fórom – asól ar nokol (https://www.jpn.gov.my/wpcontent/uploads/2014/07/jpnlm01.pdf, siríf háwalar lá)
Baf-maa cek gorí saáde kitab (hámel cek gorí saáde kitab) – asól
Zodi tuñí uggwá abiyata omusólman zuça óile, fuar baf bouli dabi goréd dé manúiccwáttu foidayici rejisthrecén ór fórom ót fuar maar fúañti hámahá sáain diya foribóu. Noóile, bafor maalumat oré foidayici sónot ót diya nozaibóu.

Añára tuáñre uggwá Molai báca hoóifarede maincóttu zodi faille tuñí modot saibellá mocuwara diyoum.

Zodi uggwá baicca maa ziyóllot aséde woktót óigiloói,hé ziyól ór imigerecén ór zimmadare foidayici rejisthrecén ar foidayici sónot lói modot goróon saá, kiyólla bouli hóile maa ar fua dinizón imigerecén ór zimmadarit asé.

Yián hone gorí faribóu?

Maa-baf ókkol, kaanuni malek ókkol, yáto zehonó foidayicir zana aséde manúic é foidayicillá rejisthar gorí faribóu zodi tará lagede habosfonna ókkol fúañti aní faille.

National Registration Department (JPN) óilde hoçé?

Eçé liís góijjede zehonó branch (yáni théila) ót zaifaribá: https://www.jpn.gov.my/alamat-cawangan/

Zodi tuñí tuáñr fua ré Kuala Lumpur ot rejisthar gorí faille, añára ofís yián ót zaibella mocuwara diyoum:

NRD/JPN Jalan Duta
Bangunan Kerajaan Jalan Duta (Kompleks Kerajaan Tuanku Abdul Halim
Publika Dutamas, 1, Jalan Dutamas, Solaris Dutamas,
50480 Kuala Lumpur

Tuáñr UNHCR or fáil ót tuáñr noiya óiyedé baicca ré keéngorí tulíba?
Zodi tuñí UNHCR or hañsé rejisthar gorí fílloode óile, tuñí tuáñr noiya óiyede baicca ré tuáñr UNHCR or fáil ót gólai faribá.

1 Nombór Tobka: Ekkán foidayici sónot loo

Zeéñtté tuñí tuáñr noiya óiyedé fuaré uortú hoiyíde tobka ókkol mouzin rejisthar goijjá óizaiboi, tuñí ekkán foidayici sónot faiba ziyán tuáñrtu tuáñr fuaré UNHCR ór fáil ót gólaibella lagibóu.

2 Nombór Tobka: UNHCR or ofísót zoo

Manúiczon ókkol UNHCR or ofís ót din-tarík sára nuáit fare, mogor tuáñr fáil ót tuáñr noiya óiyedé fuaré tulí bellá, yián óilde ejazot asé. Tuñí tuáñr baicca loi fúañti ofísot moksót yián ollá Cómbar ottú Cúkkurbar ór dormiyanot beinná 8:00 bazettú – 11:00 bazer bútore aifaribá. Tuáñrtu tuáñr UNHCR or habosfonna ókkol ar tuáñr fuar foidayicir sónot óre fúañti loi aná foribóu.

NUTH:KOVÍD-19 ór mukabelat, UNHCR or ofís é ehón ó eéñte áñçi-aiyéde híin óre nogosé. Meérbanigorí, din-tarík sára UNHCR or ofísor uzu nuaiccó. Góror maincóre tulíbar baabote maamela ókkol ollá, meérbanigorí, Rejisthrecén Hoótláin 017-614 3810 nombór ót beinná 8:00 bezettú házinná 4:00 bazefán, Cómbar ottú Cúkkurbar fán zukazuk goró.