Rifújir Zindigi Gorár Torikar Uroe UNHCR arde Duniyair Beéng Miligoríbor Mutaála

Wednesday / 04 October 2023

Meérbanigori iiyan zanái diyazardé Malaysia’r UNHCR arde “World Bank” yáni duniyair beéng mili Malaysiat asé dé rifúji ókkol or zindigi gorár torika loi taaluk asé dé uggwá mutaála goríbor projék ehón cúru óiye. Eprojék ibat ékkan sarvé yáni todarot cámil, ziyanór móksút ókkol óildé Malaysia’r decóitta koum or tulonai rifúji ókkol or zindigi gorónor hálotor uore hóborahobór ékkatta gorá yá zomágorá. Iiyan acágora zardé eprojék ibar notiza Malaysiat tóittasára tuwoya arde rifúji ókkol lói taalukat asé dé program arde folósi ókkol zanaidité ar tórki góitté modot goríbóo.

UNHCR re mutaálar deta zoma goribór modot ólla IPSOS ore patnár hísabé córik góijje zeçé cámil asé diyán tóbka, ékkan koólgorar mockó arde sarvé. Enotíssán rifúji arde tóittasára tuwoya ókkol ore iiyan zanaidonor hédmot góre dé ki IPSOS e tará ré taalukat gorítfáre, zodi honókiya ré sarvélla múmkin asé dé córik óuya hísafé betortif báfé basíló.


Koólgorár Mockó

  1. Tuñí IPSOS or nomaindagoróiya ék zonor torfóttu uggwá koól fáitfaro zibáyé tuáñrtú tuáñr foriso fákka goribólla késsú súwal góribó.
  2. Tuáñr foriso fákka gorónor baadé, tuáñre sarvé ibat córik óonor mon aséné fusárgoribó zesarvé gwá jísmani hísafé gorá záibo. Zodi tuñí razitákoó, IPSOS e tuáñr cúidá mutafek taim arde ékkan zagaát dola óibólla uggwá epoinmén dibó.
  3. Zodi tuñí sarvé ibar híssa bointe nosoó dé óilé, tuñí íiyan IPSOS ore zanait faro, ar tuáñré srvé ibar baabute honó epoinmén diya nozaibó.

UNHCR re tuáñre iiyan fákka góittósár dé ki, esarvé ibat córik ónnan tuáñr éktiar, ar tuñí córik noibá dé íiyanólla honó anjam nái. UNHCR re aró zur diyóré hoitó sárdé ki esarvé ibá énforadi keis or karuaí lói honó taaluk nái, ar tuáñr keis ót honó dólla dábbá nuaíbó.


Sarvé

  1. Koól gorár mockór taim ót, sarvé ibat córik óibólla razi óiyo dé óile IPSOS e tuáñr lói eén ékkan zagat dola óibólla eppoinmén dibó ziyan tuáñrlá cúidá ar aram ói.
  2. SARVÉR TAIM ÓT: Tuáñr lói zeéñtté IPSOS or nomainda dola óibo, tará nizor forisoi dibo, ar ékkan ciñçí nelai dibó ziyané tará mutaála ibat cámil óiye dé íiyan tosdikgoríbó yáni sóbut dibó. Tarbaádé IPSOS e, sarvé ibar moksót buzáibó ar córik óibólla tuáñr rezamondi loibó.
  3. Zodi tuñí rezamondi doó, tarbaádé IPSOS e tuáñr lói sarvé goribó, ziyan góitte tuáñr taim tokoriban 90 minit háibo.

Meérbani gori iiyan kíyal góriba dé, IPSOS uggwá azad kumfáni zibá ré mutaála iiyan ót deta ékkatta goribór asól móksút lói UNHCR ré córik góijje.


Taaluk:
Agór tuáñrtú projék ibar sílsilat honó súwal yá sínta táke, meérbanigori[email protected] e email doo yátobá +603 2289 3000 koól doo..Share