Bewotóni

Refújir uore tar hamgorár ektiyar asé dé íiyan sára, UNHCR éndilla uggwá egénsi zibá re UN or aám mojlisé bewotóni hól górar hókum díye.

Wotón sára yáni dec sara manúic óibá zibá ré zehonó decé tar kaanun mutafek ek zon decóitta hísafé mani noló. Tamám duniat wotón sára manúic 10 milion asé hói UNHCR re antaz góijje. Bewotóni doilla-bodoilla wajá lói óitfáre, zeçé cámil áse háas koum yá dórmo grúp ókkol forókgora yá morotmaiyar uore darmudar gorí óo dé bédabed; nuwa ráijjor emajénsí arde asé dé ráijjo ókkol or mazé elaka háwalagóra(ráijjor miraas bággóra); decóittayir kaanun loi hóijja.

Wajá ziyán óibó óok, tókriban fóttidecór arde duniar ókkol elakar manúic ókkol ólla bewotónir kúb háraf notiza ókkol asé. Bewotón yáni dec sára mancóttu áksér hók ókkol foonor hódbondi áse zéndilla nekí forisor habosfonna ókkol, ruzgar, talim yá elóm arde sehétí hedmot ókkol. Bewotóni ye zéndilla zurgorí báça sáragoré tík éndilla zurgorí bíça sára goré dé íiyané bewotóni góre.

Kiyólla hóile ráijjo ókkole decóittayir mutaállek torika ókkol banai, UNHCR re hókumot ókkol, óinno UN egénsi ókkol arde aám mancór mutaálek cómac lói hamgoré taaké bewotóni hól góritfáre.

Bewotónir Uore Ham Goréddé Tonzim Ókkol

Malaysiar Gañg Elaka Ókkol or Manúic or Cókticómfot Torkigorár Dai yá (DHRRA) uggwá nizor ektiar loi hamgoré dé lafsára ar gair síasí tonzim zibá ye 2009 óttu dóri dec sára mancóre modot gorár hamgorér. DHRRA ye decóittayi arde decóittayir sóbut dedé habosfonna ókkol faibólla modot tuwardé dec sára manúic ókkol ore maalumat dité arde kaanuni emdad dité modot goré.

Gañg Elaka Ókkol or Manúic or Cókticómfot Torkigorár Dai yá (DHRRA)

Tíkana: 301 & 302 Block E Kelana Parkview, NO 1, SS 6/2, Kelana Jaya 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia