KOVÍD-19 ór Fúk maroon

KOVÍD-19 waba biaram e daháiye dé ki añára, duniyair uggwá sómaj hisáfe, zodi fottí zon oré cámel ar sóoñlit dé óile siríf héfazot takí faijjum de. Fúk mara oildé e waba biaram oré ouñsí bellá modot gorí fare de torika ókkol ór bútor tú ekkán torika. Fúk mara ye tuáñré ar tuáñr adhoijja manúic ókkol óre KOVÍD-19 biaram or notiza hisáfe óo dé hóraf akuaic ókkol óttu sóoñli yoré ham goré.

Burá manúic ar oinno biaram or háalot ókkol lói aséde manúic ókkol zendhilla neki matát lou uçé (yáni frecar biaram), miçá biaram, féccwar biaram ókkol wagáira wagáira lói aséde hítaráttú kháas góri KOVÍD-19 ór zoriya hóraf akuaic ókkol ói aibellá dhor becí. Hé hótallá, fottí zon oré fúk mari loibellá becí gorí yián ór himmót diyazar.

UNHCR re Malaysia’r hókumot ór KOVÍD-19 ór fúk mari faribár ejazot oré beggún ollá, Malaysiat tákede refúji ar sáara tuwoiya ókkol ólla uddwá fakka goríbar kucíc ókkol óre estekbal gorér.

E cúru góri goreddé ham oré modot gorí bellá, añárar híssar zimma ré adai gorí bellá, UNHCR re UNHCR or habosfonna doijjedé refúji ar sáara tuwoiya ókkol beggún óre tarár mon mouzin nisor zoriya ókkol (yáni platforms) ór torfottú KOVÍD-19 fúk maribár rejisthar goríbellá himmot diyazar.

Fúk ókkol ór Kisím ókkol

Héçe dhoilla-bodhoilla KOVÍD-19 ór fúk ór kisím ókkol moujut asé. Meérbanigorí, ehón Malaysia’r hókumot ór torfottú maredde fúk ókkol ór uore moujut asé dé aró maalumat ollá, nisor liínk gún óre tuai soó.

Fúk ór Rejisthrecén

MySejahtera App

Nisor e vidiyu gwát icáara ókkol moujut asé.

JKJAV'r wébsáith

KOVÍD-19 ór fúk ór Supply uore banaidiya giyé Kháas Komithir (JKJAV)’r wébsáith.

Sómaj ór Zimmadar ókkol

Rejisthar óibellá tuáñr Sómaj ór Zimmadar ókkol ottú modot loo.

KOVÍD-19 ór Fúk maribellá, keén gorí Rejisthar goriba dé

Hattú fúk maroon no saá yáto saá

Tuáñr Fúk ollá ki-ki Toiyari gorá foriboudé

Age

  • Tuáñr Apuáinmen ór tarík cek gorí soó.
  • Tuáñr PPV/Venue (yáni Fúk marede Senthár) óre fakka gorí zaniloo.
  • Ta’ake tuñí thaimor uore foóñsí bella, tuáñr ham or liís ar rastar felan goijjó.
  • Tuñí biaraimma noó dé yían ór fakka goijjó (zodi KOVÍD-19 biaram ór honó cubá táaile, meérbanigorí, agelotí nak-gal-fusí lói teés gorí loiyo).

Thaimot

  • Tuáñr nizor holom loianó.
  • Tuáñr fún ór bethari kulafán caáñs diloiyó né fakka goró.
  • Tuáñr MySejahtera app bála góri ham gorér de yían ór fakka gorí loo (héçe tuáñrlá cek gorí bútore góilte ho uggwá esthecén asé).

Baade

  • Tuáñr zor or elaj toiyar asé né, híin óilde. ferasitamól/fenadól, zor óre thánda goroní.
  • Gom gorí faní hóo ar aram goró.
  • Fakka gorí loiyode ki tuáñr hánafínar dorhari ciz ókkol / woktóya hána ókkol banai toiyar gorí raikkó né yían, kiyólla bouli hóile, fúk mari baade tuáñrtu hóran lagit fare.

Zoriya:IMARET

KOVÍD-19 Fúk maribár Razinama Fórom

Fúk marede Senthár

Zehonó manúic zibá yé aijó KOVÍD-19 ór foóila yáto dusára foijjal or fúk nóo mare, híbattú liís gorágiye dé klínik ókkol ór ekkán óre uggwá din-tarík faibellá zukazuk goróon saá. Eçé uitará yó asé zará uggwá foóila foijjal maijjé mogor dusára foijjal or din-tarík gwá loot nóofa.

Meérbanigorí, tuáñr din-tarík ar thaim faibellá, e klínik ókkol ór ekkán óre, koól yáto iméil góro. Tar baade, diyagiyé de din-tarík thaim or uore fúk maribellá klínik ót zoo. Uggwa din-tarík thaim náide manúic ókkol óre khédmot gorá nozaibóu.

KOVÍD-19 ór Fúk maijjó né nóo maró -Nizebaze Zanai dibar Fórom

Zodi tuñí uggwá UNHCR or rejisthar goijjá habosfonna dóroiya óile ar KOVÍD-19 ór maraforede fúk ór foijjal ókkol faiyóde óile, meérbanigorí, e fórom gán fura goró. Meérbanigorí, fórom gán keén góri fura gorá forede yían buzáider nisor vidiyu gwá soó.