Kaanuni Héfazot or BFS

Graftar ar Bon Óon

My friends/community members have been arrested. How do I report to UNHCR?

Tuñí nisor cenel ókkol estemalgorí repouth gorí faroó:

Meérbanigori ek doilla manúic or graftar or baabote boút cenel loi repouth nogóijjo kiyólla hoilé iiyané UNHCR or juwab diya ré deri gorítfáre. Zeñétte graftar arde bon óon or repouth furagoríbá, éñtte meérbanigori cámil goríyó:

  • Tuáñr nam, UNHCR or fail nombór arde taalukgorár tofsil ókkol.
  • garftar óiye dé yá dóra háiye dé íbar nam, boc, jíns yáni maya-morot arde UNHCR or fáil nombór(Zodi doftór óiye dé óilé)
  • Foó dé óile: bon óoye dé íbar nombór, bondihána asé dé zaga, dóra háiye dé tarík, dóra háiye dé wajá, dóijje dé adikar( immigracén, fulíc yá oinno kiya), kuút or tarík, elzam or súrot arde (zodi manúiccwa ré elzam lagar dé óile) kuút asé dé zaga.

How long does it take for UNHCR to facilitate a release from a detention centre?

UNHCR ré graftar yá bon óon or repouth faiyé dé óile, adikar ókkol lói sáara-tuwouya arde refúji ókkol dóra yá bongorár hélaf ukilai gorár fúáñti fóuran karwaiyi goré. Komzur manúic ókkol reháifoon oré UNHCR ré torji dedé óileyó, hodi óol oré eridon or fáisala gan kulehale Malaysia’r adikar ókkol óttu táke.

Zurgorí Wapesdon/ Decóttu Nelaidon

My friend/family member is being deported, what should I do?

Graftar ar Bon Óon or Repout or fórom estemal gorí meérbanigori UNHCR oré fóuran hóbor zanó yá Graftyar arde Bon Ón or Hótlain ót koól goró.

Zoto becí maalumat difaróo doó, zendilla nekí nam, manúiccwá UNHCR fáil nombór, decóttú neali dibor hotá asé dé tarík, ehón asé dé bondihánar tíkana, ehónor bodi nombór, plein or tiket kinné kí nókené, ar manúiccwá decóttu neli zaibólla razi óiye kí nóo.