Dubara-boicóbác-goróon BFS

Dubara-boicóbác-goróon or uore Bar-bár Fusár gorá giyédé Súal ókkol (BFS) or éçe estekbal gorázar. Eçé, tuñi dubara-boicóbác-gora-lloi taaluk goijjá háas monzor nama ókkol cámil, dubara-boicóbác-gorár karwaiyir uore aró bici tofsili maalumat ókkol tuaifaiba. .

Dubara-boicóbá-gorar uore, aám ar háas keis or maalumat hásil góroon.

Where do I find information about third country resettlement within UNHCR’s mandate?

UNHCR or dubara-boicóbác-gorár átor-kitabé, UNHCR or dubara-boicóbác-gorár polosi ar rewaj uore tofsili maalumat zuu goríde. Dubara-boicóbác-gorá kobul-goredé dec ókkolé, ítarar polosi ar prugram ókkol-oré enfóradi dec or Chapter/híssat mazé boiyan goijjé. E dubara-boicóbác-goróon or átor-kitab wá uggwa aám manúic or kitab,

How do I contact the Durable Solutions Unit to discuss about my case?

Doftór or hañsé zon-zon ai bélla, ciñçi, fax yáto imail ókkol béji bélla zorurot noó. Mogor, yián bicí zoruri dé tuñár tofsilí taallukat or thikana, telifún lombor ókkol (meérbanigorí, WhatsApp estemal goillé yó, zahérgoró) ar iméil or thikana re UNHCR ot di-taza-gorí rakóon. Tóile, zehónó owktót zorurot óo, doftóré tuñar loi uggwá epuainmén entezam gorí fari-bou,.

Dubara-boicóbác-gorá/ Dubara-boicóbác-gorár Karwaiyi lla Laayeki.

After my registration interview, how long will it take for me to be recognized and resettled?

Uggwá enfóradi manúic, refúji bulíhói ekkán faiséla dibar age, enfóradi manúic ókkol UNHCR ot rejisthar goijjé de ítara, refújir tobka faiséla goríbar karwaiyir nise zaibou, ziyán or dour ot enfóradi manúic wá ttú alomi héfazot or zorurot de yián, ekbar murhai toul-tulana gorá zaibou. Muthé, o enfóradi manúic ókkol oré, UNHCRe refúji búli-hói mozbut fásela gorágiyédé ítara re, dubara-boicóbác-gorífari bélla báfa zaibóu. Refújir tobkar mozbut fásela gorá lla ar dubara-boicóbác-gorár lla Karwaiyir thaim, zodi lage, keis ekkán loi ekkán beec-hom óo. UNHCRé rejisthar goróon yáto refúji tobka boccíc goróon maaní yián noó dé, uggwá enfóradi manco ré dubara-boicóbác-goróon ólla háwala goribóu.

I have received my refugee card. When will I be called for resettlement interview?

Ekkán refújir kaádh takóon, súnke-sún endilla maani noó, tuñi dubara-boicóbác-gorá lla kaabel. Ar, lamba thaim Malaysiat taká yé refúji uggwá ré dubara-boicóbác-gorár kaabel nóo bana. Dubara-boicóbác-gorár “habosfonna zoma-doon or kisím ókkol” UNHCR or dubara-boicóbác-gorár át-orkitab or,6 nombór híssat mazé buzái-diya-giyé, Ahérottu, dubara-boicóbác-gorár hissa loiza-t hód-bondir zoriya, keis ókkol ore hóddur fóuran ar soktó héfazot ar dubara-boicóbác-goroon zorurot motabek dubara-boicóbác-gorá lla ahámiyot diya zaibou.

I have completed my resettlement interview. When will I be called for my interview with the resettlement country?

Dubara-boicóbác-goróon or intarbyur moksód óildé, tuñár keis oré dubara-boicóbác-gorá lla toul-tulana-goróon. Dubara-boicóbác-goróon or intarbyur fisé-fisé, dubara-boicóbác-gorár lla habosfonna zoma goróon sáa né nóo sáar oure ekkán faiséla loibar age, tuñár keis óre nozoresáni goribou. E karwaiyir lla thaim ór zorurot keis ekkán ottú ekkán forók. Tarbaadé, zodi tuñár keis America llá zoma diyéde óile, tuñár intarbyur tarik tuñáré hóbor di bélla dubara-boicóbác-gorár morkoz ottú tuñár loi zugazuk goríbou. America baade oinno dec ókkol ólla, UNHCR yáto (IOM) yaáni, Híjrot gorár Alomi Tonzimé dubara-boicóbác-gorá kobul-goredé dec or torfórtu hóbor di bélla, dubara-boicóbác-gorá kobul-goréde dec or cáaf ókkol fúañti, tuñár intarbyur tarik or baabote tuñar loi taalluk goríboú.

I received a letter to inform me that I am currently not eligible for resettlement. What does this mean and what should I do?

Yíán maani kihoilé, ehón or thaim ot tuñár keis dubara-boicóbác-gorá kobul-goredé dec or eçé hawala gorí bélla UNHCR nakaabel. Kintu, yíán endilla maáni nóo, tuñár refúji tobka gán ór ekkán tobdili. Tuñi alomi héfazot ar modot or hédmot ókkol UNHCR ottú lagataar faiba.

I received a call from the Durable Solutions Unit (DSU) informing me that my case is ‘on hold’ for resettlement. How can I get more information?

Raaz héfazot gorá zoruri de étolla, UNHCR re enfóradi manoúc fotti ekzon oré, tarar keis kiállá añthkai raká giyéde yián hámica buzái no-faribóu. Keis ókkol kisím bokisím sóbob or zoriya añthki-táakit fare. Kintu, ekbar sóbob-bán furafuri toul-tulana-gorágilé, sáfgori buzágilé ar íin hól goijjá óile, tuñár dubara-boicóbác-gorár karwaiyi abbar cúru óitfare. UNHCR or hañsé aiyóon yáto tuñár keis or baabote bar-bár fúsar goróon né, íin nóo bodolibou ar tuñár keis oré bec toratori soli-zoon ot modot no-goribóu.

Why is my resettlement process taking so long?

Dubara-boicóbác-gorá óildé, taaluk rakéde manúic beggún ólla, ekkán lamba thaim hóssa óde karwaiyi. Muktólif immigiricén or kaanun, ahámiyot diya ar wasáel ókkol, ar ziín óre agori kiyas-gorá bicí-kotin, iín or duará Karwaiyir thaim ek dec ottú ar-ek dec ót forók óo. Dubara-boicóbác-gorá óibar age, mosáel ókkol, zendilla neki, poidaec, biyá-cádi, hámil, sára-sari ar bongorí raká, rejisthrecén, moot, íin óre bálagorí kiyas lagaforé ar hál goráforé.

Dubara-boicóbác-gorá kobul-gorédé dec ót máze

During the resettlement interview, can I ask to which country my case will be submitted?

Ói, tuñi faribá UNHCR e tuñár foribar ór moncá ar alok-alok dubara-boicóbác-gorá kobul-gorédé dec ókkolor corót oré báfa-sinta goré. E maalumat e tuñár foribar ólla ekkán munaséf dubara-boicóbác-gorá kobul-goredé dec basíloon ót UNHCR oré modot goríbou.

Can I request for resettlement to my country of choice?

UNHCR e refújir torji diya ekkán dubara-boicóbác-gorá kobul- goréde dec nuth gorí loi bou de háñsá, ahérí faiséla hón dec ót refújir uggwár habosfonna zomadede yían UNHCR or átót baki táke. Zeéñtté éndhilla fáisela goré, UNHCR e refúji ókkol or zehonó háas zorurot ókkol or fuñati-fuñati ítarar foribar or totaaluk or zimma yó loiza.

Can I reject a resettlement country chosen for me? What happens to my case after I reject the offer?

Zodi tuñí dubara-boicóbác-gorá háas ekkán dec or íkka nóo báfi bélla basíloilé, tuñí dubara-boicóbác-gorár karwaiyi ttú mahárum gorár aró hótara goilla. Zodi, tuñár keis dubara-boicóbác-gorá kobul-gorédé dec, ziáné intarbyu goíjjé ar tuñár keis gosí loié, yián ottú waapes loi bélla tuñí faiséla goille, UNHCR e tuñáré waapes lowar zoriya dábba ar notizar uore mocuwara dibou – UNHCR e tuñár keis, tuñár fosonor dec or íkka, abbar zomadóon ot nakaam óitfare.

Dubara-boicóbác-gorá loi taalluk goijja háas mónzor nama ókkol.

My case was submitted to the United States of America for resettlement. I was involved in identity fraud in 2012. I confessed and my case was put on hold. When will I be interviewed and resettled?

Uitara, zetará néki peecan/sinforisor dúkabazit bazá-accíl, ítararé 2019 March ar April ot US Department of Homeland Security (DHS) yaáni, Americar Nizormeçir Héfazot or Idára ttú cáaf ókkole intarbyu goijjé. Tuñár keis or uore aró bicí maalumat ólla, Dubara- boicóbác-goróon or Hémayot ókkol or Morkoz ot ítararé +603 2141 5846 ót dhahai yáto KLInquires@ rescue.orgt-mazé email béji meérbanigorí zugazuk goró.

I have completed my medical screening but have been asked by the International Organization for Migration (IOM) to go for another screening. Why?

Dubara-boicóbác-gorá kobul-gorédé-dec ókkolé refúji llá noya taza goijjá sehét or sek dorhar-goré. Dubara-boicóbác-gora kobul-goredé-dec or polosi ókkol or uoré nirbór-gorí, refúji ókkol or rowanar age, caayót ekbar ottu bici sehét or sek or nise zaa foritfare.

My family is still waiting for a durable solution. Can I proceed with my resettlement process? What will happen to my family? Will UNHCR help to reunite my family in the resettlement country?

UNHCR e foribar dubara-miloon óre ar musáda-goróyá rictadari ókkol waapes-juçoon oré porcar/kempás-gore, ar foribar ókkol óre sira nóo goribou. Yián zoruri dé zehonó a-rejisthar fémeli membar ókkol or baabote tuñi UNHCR óre zanai doon. Dábba ar notiza ókkolor baabote fémeli ré mocuwará diya zaibou.

If I am married to a non-refugee, can my spouse and children get a UNHCR card and be resettled with me?

Refúji uggwá, zee gair-refúji biyá-cádi gore, íbar dubara-boicóbác-gorá, UNHCR e towijju nóode. Zodi tuñí uggwá gair-refúji biyá goijjó de óile, tuñí óitfare tuñár juçiwár dec ot daim-kaim tákibar tobka faiba, ar-noilé decóittayir hókdaror cómbob asé. Gair-refúji juçi uggwá loi biyá-cádi re UNHCR e húñciarorgorí toul-tulanagoré, manuic íbar ektiyar ókkol ar fura foribar or háalot uore faiséla di bélla, ítararé dubara-boicóbác-gorá lla bafa-sinta goribar age. Zodi, tunár juçiwa Malasiar bacinda óile, Durable Solution Unit, yáani Deriye-tikede Hól or Yunithé tuñár keis oré Protection Unint, yáani, Héfazotor Yunith ot háwala goríbou, zeyáne tuñár ar tuñár fuain-suain dor bacinda bonar ummit oré nozorsáni goritfare.

I am in a polygamous marriage. Can my wives be resettled with me?

Korib korib dubara-boicóbác-gorá kobul-goréde dec beggún ot duwá biyá-cádi gair-kaanuni ar étolla refúji ókkol oré dubara-boicóbác-gorái nóo faré, agorcé, zetara duwá cadí loi ageboçi bélla niyot gorér. Hárek foribar loi enfóradi ísafe ítarar dobara-boicóbác-gorár ummit-or baabote, UNHCR e mocuwara goríbou, ar foribar óll ottú juçi ókkol ar fuain-suain dolla sóbse behétor entezam or báfa-sinta goróon nán zoruri óibou.

I have been rejected by a resettlement country. What will happen next?

Tuáñr keis oré súnke-sún- ené-ené ar ekkán refúji gosé dé decót zoma diya nozaibóu. Kintu UNHCR e tuáñr foribar or hóno háás zoruriyat ókkol demak ot rakí, keis ekkán baade ekkán or asás or uore, abbar toul-tualana fura goribou. Muktalíf dubara-boicóbác-gorá kobul-goredé dec ókkol or dhooilla bodhoilla maayár/corót ot duara, zodi tuñáré ekkán decé inkar goillé yó, ar-ekkán decé gosít fare hói, tuñá ttú mani loon nosáa.

I have been offered both a sponsorship programme and a resettlement opportunity through UNHCR. If I choose the sponsorship programme, can I give my resettlement space to my other family members or community members?

Uggwá enfóradi mancór yáto uggwa foribar or dubara-boicóbác-gorár habosfonna zoma diya, ziyán eçe dubara-boicóbác-gorá dorhar hói toul-tulana-gorár uoré nirbór goré. UNHCRe uggwá foribar or dubara-boicóbác-gorá llá prosar/kempas no- goríbou, ziba ttú ar-ekkán deriye-tikede hál loot-faiyédé asé.