Malaysia’r UNHCR re garí-gúra solaibár laisén ókkol neelai nodé

Tuesday / 05 May 2020

UNHCR re refúji ókkol oré garí solaibár laisén ókkol neelaide hoói oré elazam lagaiye dé híyanor baabote zana-zani óiye dé hobóror leká-lekí ókkol oré UNHCR déikké. E habosfonna gán misá-nokoli. Malaysia’r UNHCR re garí-gúra solaibár laisén ókkol neelai nodé

Añára aró zur diyo ré hoitóu saáid dé ki UNHCR re e decót siríf refújir forisor kaád ókkol neelai dede, ziyáné cákki dedé e kaád walagwá ek zon refúji, zibbattú dec-bidecór héfazot ór zorurot ár tararé bolazuri gorí, en honó decót foóñsái diya nozaibóu zeçé tarár jaan or yáto azaadir hótara táitfare. Añárar (UNHCR ór) kaád é dec yaán ót oinno honó hok, garí-gúra soloon ór hok ó dóroiyá ré node.

Monot raikkó, UNHCR or ham beggún maana-mottó fíri. Meérbanigorí, cubá lagedé fókkorai ar dúkabazir maamela ókkol beggún oré nisor íimail gun ót zanai doo.

  • Malaysia’r UNHCR or Hótarar, Imandarir ar Horaa-Nozor-Rakedé Daái, yáni zibaré ‘UNHCR Malaysia’s Risk, Integrity & Oversight Team (RIOT) bouli hoó dé híbar íimail mIslufrd@unhcr.org ót, yáto hañsé
  • UNHCR or Hedkuatar ór Inspector General’s Office (IGO) ór íimail inspector@unhcr.org ót doo.

Meérbanigorí, biccác diyazadde ki, repouth beggún oré khúfiyar saáñté estemal gorá zaibou. Tuáñrttú tuáñr naam ar zukazukor fún nombór gún diya foribóu taáké añára hé mutaabek zañsai gorí farifán.Share