UNHCR or Habosfonna Ókkol Duka Díbór Estemal

Thursday / 14 April 2022

UNHCR ré refúji arde sáara-tuwouya ókkole UNHCR or dokumén ókkol dúka dedé ínndilla estemal goréddé íiyan repouth faiyé. Iiyan ót éndilla manúic ókkol cámil zaráttú asé:

  • Oinno zon or UNHCR kaád oré nizor boli hói peéc góijjé.
  • Oinno zon or UNHCR kaád ót tarár nizor fotú bodoli diyé.
  • Zali UNHCR kaád estemal góijje.

Meérbanigori iiyan mocuwara diyazar dé kí iín dúka díyonor hórkot ókkol. Zali UNHCR kaád estemal gorá, kina yá besa yáto arek zonor UNHCR kaád oré nizor boli hói fáldai oré peéc gorá soktí gorí maná gorá giye ar graftaró óitfáro. Íyané adikar ókkol lói UNHCR or óiné-nói cék gorár karwaiyi ré derigoríbó ar UNHCR ót tuáñr kies or ham mán góitté deri óibó, kiyólla hóilé tuáñré dúka-bázi góijjo dé íiyan ólla tahakík gorá záibó.

Eénkí tuáñr keis an UNHCR ót bon gorí oré adikar ókkol or átót graftar gorá giléyó, sóiyi né cék gorár móksót ólla tuáñrtú UNHCR or kaád nombór diyayó foribó.

Zodi tuñí honó kiya yé zali UNHCR kaád estemal goré, toyar goré yá beser dé íiyan záinnó dé óille, meérbanigori mlslufrd@unhcr.org ót email or zoriya yá eçé “Online Complaint Form” faáza dé íba lói repouth goró. Dúkadibázir baabote repouth góillé, UNHCR ót tuáñr keis sán oré deri nogoríbó yá tuáñré dúkabázílla zeráyó nogoríbó. UNHCR ré faá dé ókkol zaliyatir repouth oré cupa raké ar tuáñr rezamondi sára honó kiya ré boiyan nogoríbó. Meérbanigori buzáidiya giyé dé vídiyu ókkol “YouTube” ót “English, Malay, Arabic, Burmese, Hakha, Jingpo, Mon, Persian, Rohingya, Somali, Tamil, Tedim, arde Urdu” zuban ót soó. Doilla-bodoilla zuban ót fustár ókkol eçé faibá

UNHCR Malaysia ye zehonó dóilla dúkabázi arde marihóon oré bordác nogoré. Honó kiya dúka arde marihóon or baabote elzam doó dé óile, zerdúr múmkin ói éddúr maalumat arde sóbut ókkol dibólla,UNHCR Malaysia’r “Risk, Integrity and Oversight Team (RIOT)” e hóusalade.

Meérbanigori monot rakíbá dé ki UNHCR or ókkolo hédmot maana. Tuñí honó hédmot faibollá yáto UNHCR or torfottú hédmot toratori faibollá hói, thiañ-foicá di nofaribá. “Fraud and Corruption” yáni dúkadóon arde marihóon or baabote aró maalumat faite, meérbanigori ei sábba gwát zaisoó.

Omancólla zará UNHCR ót age rejistar óil, lékin ehón fáil bon óigiyó dé óile,fáil gwá duara kúlon or dorháas oré “Refugee Status Determination (RSD) Unit” (mlslursd@unhcr.org) or zoriya email difaribá. “RSD Unit” ót fáil duara kúlon or dorháas ókkol becá-becí foñósáyé dé íiyan ólla, meérbanigori duara kúlar dorháas sán or karwaiyi góitté ek ahám deri óibó dé iiyan ummit goró. Becí komzuri ókkol arde/yá arjén ar emarjénsi héfazot or fikí asé dé mancó ré torji diya zaibo. Duara-kúlar karwaiyir baabote aró tofsil eçé faá zaibo.Share