UNHCR or Rejisthrécen Hoótlain

Friday / 07 August 2020

Refúji ar sáara tuwoiya ókkol beggún e,rejisthrécen or hoótlain ót, rejirthrecén lói taalluk aséde súal ókkol, nisottú aséde aros ókkol ollá úddwá, zugazuk gorí faribá:

  • Ledara fuare,fáil ót gólai bellá.
  • Bou yá zamai ré, fáil ót gólai bellá.
  • Góror kiyó ré, fáil ót gólai bellá.
  • Háñzíi gíyóide habosfonnallá.
  • Thíkana ar fún nombór ókkol óre zanai bellá.

Uoror aros ókkol óre, Malaysia’r refújiír wébsáith (https://refugeemalaysia.org/contact) ór, zugazuk or, sobbár zoriya yó, gorí faribá.

Refúji ar sáara túwoiya ókkol óre, aijóo, SMS or zoriya, yáto oñnláin zugazuk or fóromór zoriya, tarár fún nombór gún, zanaibellá hímmot diyazar. Mehérbanigorí, SMS or zoriya, fún nombór óre, keén gori zanade yián cíki bellá, Malaysia’r refújir wébsáith (https://www.refugee-malaysia.org/update-number) ót zai sóo.

Refúji ar sáara tuwoiya ókkol óre, din-tarík sáraa, UNHCR or ofísor uzu nuaibellá, húñcíar górazár. Uitará, zará ofísót aibóu, mogor, din-tarík notáai lé, hítararé héhon-héhon, wapes fíri zaiboillá, aros gorázaibóu.

Rejisthrecén Hoótlain:

Zugazukor nombór oil dé: 017-6143810

Salu táiboudé thaim oil dé: beinná 8:00 bazettú házoinná 4:00 baze fán.Share