Zugazuk

Meérbanigorí mocuwara diyazadde kihoilé, Malaysiar UNHCR or loi dola oitóu saádde manúic zon-zon beggún ottú uggwá dola oibár apuáinmén tákonan zoruri

Foóñsayé dé dorhás beggún óre UNHCR or torfottú karwayí gorá zaibou. UNHCR re dine cót-cót iméil ókkol gosífa de hétollá, zodi éhon-éhon juab nofaileyó, meérbangorí sobór goijjó.

Zodi tuñi uggwá epuainmén ólla aros foóñsaiyó dé óile, meérbanigorí ar ekkán aros no-foóñsaiyó, kiyollá bouli hoilé, yián é tuáñr din-tarík mokoror goraré aró deri goraibóu.

UNHCR re tuáñr rozamondi sára, tuáñr nizor decór hokúmot ókkol yáto honó tesára dai/ manúic lói, honó maalumat ókkol cíar nogoribóu.

Noiya Rejisthrecén ór Aros

Noiya rejisthrecén ór aros

Bodoli Fémlir Hotábanai lekóon (Epuainmén ollá Aros)

Fémelír noiya membór (ókkol) ezafá-gora. Biyá-cádi ré ezafá-gorá. Sárasarí ré zanai tazagora.

Dórafora ar Bongorár Repouth

Zehonó dórafora ar bongorá ré repouth goróo. Agor repouth óre zanai-tazagora.

Zaati maalumat oré zanai-tazagora.

Noiya thíkana ré zanai tazagora. Noiya iméil óre zanai tazagora.

Fún Nombórgwá Zanai tazagora.

Noiya fún nombór zanai tazagora.

Hañzígiyói dé Habosfonnar uore Repouth

Refují kaádh háñzai felóon. Báfa-sintar Nise (UC) Lethár Háñzi-zongói.

Elóm ór Zañsai gorá

Áam elóm ór modot ar zañsai gorá.

Dúkabazi ar Gúckhuri

Uggwá taaluk-raké manuicé dúkabazi goijjé ar Gúc kháiyéde yían or baabote ekkán cékayot zomadoo. Diyagiyé dé aaalumat beggún óre gufone raká zaibou.

Nizor-icca Ferok óon (Mocuwara llá Aros)
Nizor-iccá nagihaça decót férokóon ór uore mocuwarallá aros.

Beéng or cózuk cúuida

Beéng or maamelar cózuk cúuida yato beéng or ekóon kúloon

Zati Cónggor Refúji lla Zimmadar (Haái Komicén)
Thíkana: 570 Jalan Bukit Petaling, 50460 Kuala Lumpur, Malaysia.
Nuth: Sókhtir sañté siríf apuáinmén ór zoriya.
Sehét ór súal ókkol ollá: 03-2118 4879 ( beinná 08:00 bazettú háñzoinna 4:00 bazefán / Cómbar ottú Cúkkurbar fán)
Dórafora ar bongorar hotline: 012-6305060 (beinná 8:00 baze ottú- háñzoinná 6:00 baze fán/ Cómbar ottú Cúkkurbar fán, beinná 8:00 baze ottú- háñzoinná 4:00 baze fán / Cónibar – Rooibar)

Johor ór ‘Outhric Komuniti Senthár’
Thíkana oil de: No.38, Jalan Kempas Utama 2/4, 81300 Johor Bahru
Nuth: Sókhtir sañté siríf apuáinmén ór zoriya.
Salu táiboude din ókkol: Rooibar ottú Bicíbbar fán
Salu táiboude góntha ókkol: beinná 08:30 bazettú háñzoinná 4:30 baze fán
Fún: 07-5629800