Ku darista koodka QR dukumeentiyada UNHCR

Wednesday / 17 August 2022

Si loo xoojiyo sifooyinka amniga iyo hufnaanta hubinta dhammaan dukumentiyada UNHCR,oo ay ku jiraan waraaqaha, laga bilaabo 25ka Luulyo 2022, UNHCR waxay soo saaraysaa qaxootiga iyo magangelyo-doonka nooc cusub oo dukumentiyada UNHCR ah. Warqadda Tixgelinta iyo Shahaadaysan Nuqulka Runta ah ee lee la siiyay dadka uu ka lumay dukumeentiyadoodu waxaa ku jiri doona koodka QR oo fududeynaya si loo xaqiijiyo dukumeentiyada iyada oo la isticmaalayo barnaamij moobilka UNHCR Verify Plus ee laga heli karo halkan Google Play Store iyo Apple Store.

Dadka cusub ee la diwaangelin doono, laga bilaabo 25ka Luulyo, iyo sidoo kale kuwa u imanaya cusboonaysiinta dukumeentigooda dhacay ama beddelka dukumeentiyadooda lumay ee Xarunta Soo dhawaynta waxay heli doonaan nooc cusub oo Warqadda Tixgelinta ama Shahaadaysan Nuqulka Runta ah oo leh koodka QR . Dadka haysta warqadda tixgelinta ama shahaadaysan nuqulka runta ah hor dukumeentiyadu waxay ahaan doonaan ansax ah ilaa taariikhda uu dhacayothe. UNHCR kuma beddeli doonto dukumeentiyadii hor u jiray nooca cusub ee leh koodka QR

Tixraacaaga, muunadda cusub oo ah warqadda tixgelinta iyo shahaadaysan nuqulka runta ah ayaa laga heli karaa halkan.

Haddii aad lumiso dukumeentigaaga UNHCR, waa inaad si degdeg ah u ogeysiisaa UNHCR adigoo isticmaalaya foomkan.. Fadlan xasuusi inay muhiim kuu tahay inaad si ammaan ah u xafido dukumeentigaaga UNHCR maadaama uu muujinayo aqoonsigaaga iyo sharcigaga sida ay UNHCR qabto. Dukumentiyada UNHCR ee lumay isticmaalkooda isla markiiba waa la joojinayaa, iyo barnaamijka UNHCR Verify Plus waxay awoodi doonaan inay ogaadaan dukumeenti ay isticmaalkeeda la joojiyay si looga hortago isticmaalka khaldkah ee dokumentiyada lumay.Share