Ka digtoonow: Khiyaanada Facebooga ee Isdiiwaangelinta iyo Dib u dejinta

Thursday / 16 March 2023

UNHCR waxa ay Facebook ka heshay warbixino ku saabsan shakhsiyaad sheeganaya in ay bixiyaan kaararka UNHCR, Warqado Tixgelin ah (UC) iyo warqado codsi dib u dejin ah oo ay ku beddelanayaan lacag, inta badan inta u dhaxaysa RM50 ilaa RM100. Shakhsiyaadkan ayaa dhowr qoraal oo Facebook-ga ay soo dhigeen waxa ay ka codsanayaan qofkasta oo daneynaya in uu helo dukumeentiyada UNHCR in uu u gu soo diro macluumaadkiisa gaarka ah WhatsApp iyo Viber number. Shakhsiyaadka ayaa sheeganaya inay ka hawlgalaan Butterworth, Penang, iyo Kampung Cheras Baru, Kuala Lumpur.

Tani waa khiyaano. Shakhsiyaadkani kuma xidhna UNHCR mana laha maamul ama awood ay ku bixiyaan dukumentiyada UNHCR. Dhammaan adeegyada UNHCR waa bilaash. Ma siin kartid lacag shaqaalaha UNHCR ama qof kasta si uu kiiskaaga u diiwaan geliyo, go’aamiyo xaaladda qaxootiga (RSD), dib u dejinta, ama ujeedo kale.

UNHCR weligeed kuma weyddiin doonto lacag. Ka digtoonow shakhsiyaadka sheeganaya inay awoodaan inay kaa caawiyaan helitaanka dukumeentiyada UNHCR ama helitaanka hababka UNHCR oo lacag lagu beddelanayo.. Ha la wadaagin macluumaadkaaga shakhsiyadeed iyaga.

Haddii aad la kulanto shakhsiyaad sheeganaya inay awood u leeyihiin inay bixiyaan adeegyada UNHCR (UNHCR documents, diiwaangelinta, RSD, dib u dejinta, iwm.) beddelka lacag, ku wargeli tan:

  • Booliiska
  • UNHCR adigoo adeegsanaysanaya foormkaan

Kaarkaga UNHCR lama tirtiri doono kiiskaagana dib looma dhigi doono ama lama xidhi doono haddii aad u sheegto UNHCR hawlo shaki leh.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hababka iyo kaalmada UNHCR, fadlan eeg wabsaytka qaxootiga Malaysia.Share