Ogaysiiska amarka xakamaynta dhaqdhaqaaqa ee dhamaan wadanka Malaysia.

Monday / 11 January 2021

Iyada oo laga jawaabayo kororka kiisaska COVID-19, Dowladda Malaysia waxay ku dhawaaqday talo soo jeedinta Amarka Xakamaynta Dhaqdhaqaaqa (MCO), shuruudaha MCO (CMCO) iyo soo kabashada MCO (RMCO) waddanka oo dhan.

Amarka xakamaynta dhaqdhaqaaqa wuxu bilaabmi doonta 13 Janaayo 2021 wuxu na socondona muddo 14 Malmood ilaayo 26 Janaayo 2021.​

AMARKA XAKAMAYNTA DHAQDHAQAAQA (MCO) ​

Penang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Melaka, Johor iyo Sabah.

AMARKA XAKAMAYNTA DHAQDHAQAAQA XADIDAN (CMCO) ​

Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu and Kelantan​.

KASO KABASHADA AMARKA XAKAMAYNTA DHAQDHAQAAQA (RMCO)​

Perlis iyo Sarawak​.Share