Sii xirnaanshaha Xafiiska UNHCR

Friday / 08 May 2020

Xafiiska UNHCR wuu ka xirnaandoonaa dadka booqdayaasha ah ballamo la’aan. Wali lama ogolo dad badan isku imaantinkood si loo xakameeyo faafida COVID-19 ee Malaysia. UNHCR ayaa kula soo xiriiri doonta si ay ballamadan kuugu qabato. Fadlan ha imaanin xafiiska ilaa in UNHCR kula soo xiriirto mooyee si aad u timaado.

Haddii uu jiro xarig, fadlan wac khadka tooska ah ee Xiritaanka iyo Xabsiyada si aad caawimaad uga hesho 012-630 5060 laga bilaabo 8.00subaxnimo ilaa 10.00fiidnimo.

Fadlan hubi in lambarkaaga xiriirka la cusbooneysiiyo si ay UNHCR kuula soo xiriiri karto. Si aad lambarkaaga xiriirka u cusbooneysiiso, guji halkanShare