Xarumaha Tallaalka ee Pahang

Qof kasta oo aan weli qaadan irbadii koowaad ama labaad ee tallaalka COVID-19 waa inuu la xiriiraa mid ka mid ah rugaha caafimaadka ee ku xusan liiskan si uu ballan u helo. Tan sidoo kale waxaa ku jira kuwa qaatay irbadii koowaad laakiin seegay ballanta irbadii labaad.

Fadlan wac ama iimayl u dir mid ka mid ah rugaha caafimaadka si aad u hesho booska ballantaada. Kadib tag rugta caafimaadka maalinta ballanta tallaalka ee lagu siiyay. Dadka aan ballan lahayn looma adeegi doono.

Kuantan

Saacadaha Shaqada: Isniin-Jimce, 8:30 Subaxnimo-5:00 Galabnimo

Contact Details
Klinik Kesihatan Gambang
Klinik Kesihatan Jaya Gading
Klinik Kesihatan Sg Lembing
Klinik Kesihatan Bukit Goh
Klinik Kesihatan Beserah
Klinik Kesihatan Balok
Klinik Kesihatan Permatang Badak
Klinik Kesihatan Kurnia
Klinik Kesihatan Paya Besar
Klinik Kesihatan Indera Mahkota
Klinik Kesihatan Sg Ular

Pekan

Saacadaha Shaqada: Isniin-Jimce, 8:30 Subaxnimo-5:00 Galabnimo

Contact Details
Klinik Kesihatan Bandar Pekan
Klinik Kesihatan Peramu Jaya
Klinik Kesihatan Chini
Klinik Kesihatan Nenasi

Maran

Saacadaha Shaqada: Isniin-Jimce, 8:30 Subaxnimo-5:00 Galabnimo

Contact Details
Klinik Kesihatan Bandar Jengka
Klinik Kesihatan Maran
Klinik Kesihatan Chenor
Klinik Kesihatan Jengka 22
Klinik Kesihatan Pekan Tajau
Klinik Kesihatan Pekan Awah
Klinik Kesihatan Sri Jaya
Klinik Kesihatan Jengka 2
Klinik Kesihatan Jengka 7

Raub

Saacadaha Shaqada: Isniin-Jimce, 8:30 Subaxnimo-5:00 Galabnimo

Contact Details
Klinik Kesihatan Tersang
Klinik Kesihatan Dong
Klinik Kesihatan Cheroh
Klinik Kesihatan Lembang Klau
Klinik Kesihatan Jeruas

Bentong

Saacadaha Shaqada: Isniin-Jimce, 8:30 Subaxnimo-5:00 Galabnimo

Contact Details
Klinik Kesihatan Bentong
Klinik Kesihatan Karak

Bera

Saacadaha Shaqada: Isniin-Jimce, 8:30 Subaxnimo-5:00 Galabnimo

Contact Details
Klinik Kesihatan Padang Luas
Klinik Kesihatan Triang
Klinik Kesihatan Purun
Klinik Kesihatan Kemayan
Klinik Kesihatan Tembangau
Klinik Kesihatan Bandar 32
Klinik Kesihatan Bukit Mendi

Temerloh

Saacadaha Shaqada: Isniin-Jimce, 8:30 Subaxnimo-5:00 Galabnimo

Contact Details
Klinik Kesihatan Tanjung Lalang
Klinik Kesihatan Bandar Mentakab
Klinik Kesihatan Lanchang
Klinik Kesihatan Kuala Krau
Klinik Kesihatan Temerloh
Klinik Kesihatan Sanggang
Klinik Kesihatan Tekal

Lipis

Saacadaha Shaqada: Isniin-Jimce, 8:30 Subaxnimo-5:00 Galabnimo

Contact Details
Klinik Kesihatan Mela
Klinik Kesihatan lbu dan Anak Lipis
Klinik Kesihatan Benta
Klinik Kesihatan Merapoh
Klinik Kesihatan Sg Koyan
Klinik Kesihatan Padang Tengku
Klinik Kesihatan Betau

Rompin

Saacadaha Shaqada: Isniin-Jimce, 8:30 Subaxnimo-5:00 Galabnimo

Contact Details
Klinik Kesihatan Rompin
Klinik Kesihatan Bandar Tun Razak
Klinik Kesihatan Perantau Damai
Klinik Kesihatan Pewira Jaya
Klinik Kesihatan Tekek

Haddii aad u baahan tahay nuskhada la soo dejin karo si aad u daabacaato ama hab internet la’aan ah aad u isticmaasho, waxaad xagga hoose ka soo dejisan kartaa liiska oo buuxa oo qaab PDF ah.