dib u noqoshada ikhtiyaariga ah

UNHCR waxa ay fududaysaa dib u noqoshada ikhtiyaariga ah ama dib u celinta ikhtiyaarka ah iyada oo la bixinayo macluumaadka waddanka ujeeddada ah si loo hubiyo go’aan-qaadasho xog-ogaal ah, hagitaan tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan hababka bixitaanka ee Malaysiya iyo Foomka dib u celinta ikhtiyaarka (VRF), dukumeenti loo baahan yahay si looga baxo Malaysia.

La xidhiidh UNHCR

Haddii aad ka diiwaan gashan tahay UNHCR oo aad jeceshahay inaad ku laabato dalkaagi, waxaad UNHCR ku wargelin kartaa rabitaan kaaga inaad ku noqoto adiga oo buuxinaya foomka xidhiidhka ee dib noqoshada ikhtiyaariga ah (Request for Counselling).

Marka aanu helno niyadaada inaad rabto ku laabanayso, Waxda Xalka Waara ee UNHCR ayaa kula soo xidhiidhi doonta si ay kuu gu qabato ballan la-talinta dib u noqoshada ikhtiyaarka ah. Inta lagu jiro kulanka la-talinta, waxaa lagu siin doonaa macluumaad kaa caawinaya inaad gaarto go’aan xog ogaal ah oo ku saabsan haddii ay tahay inaad ku laabato dalkaagi hooyo, oo ay ku jiraan xaaladda dalkaagi iyo nidaamka ka bixitaanka socdaalka.

Fadlan ha iibsan tigidhka duulimaadka ka hor intaadan ka qayb galin fadhigaaga latalinta dib-u-noqoshada maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay khasaarto. Haysashada tigidhka duulimaadku sinaba uma tarjumi doonto ballan hore oo la-talin ah oo lala yeesho UNHCR.

Su’aalo ayaan qabaa?

Macluumaad intaas ka badan, oo kusaabsan dib u noqoshada ikhtiyaariga ah fadlan waxaad eegtaa Su’aalaha Inta badan la Isweydiiyo (FAQ).