Iska diiwaangelinta UNHCR su’aalo badan oo la is weydiiyo.

Who will be prioritised for new registration?

UNHCR waxay mudnaan siinaysaa codsiyada la sameeyay 2019 ama ka hor, iyo gaar ahaan shakhsiyaadka nugul. Tusaalooyinka shakhsiyaadka sida gaarka ah u nugul waxaa ka mid ah haweenka khatarta ku jira, carruurta khatarta ku jirta, dadka da’da ah ee khatarta ku jira, dadka naafada ah, dadka qaba xaalado caafimaad oo halis ah oo u baahan daaweyn, iyo dadka ay soo food saartay khataraha soo socda ee xarig ama masaafurinta. Dhammaan carruurta, dadka da’da weyn, haweenka, ama haweenka uurka leh looma tixgeliyo inay nugul yihiin ama halis ku jiraan. Kaliya haddii ay la kulmaan khataro ilaalin oo sarreeya ama ay qabaan baahiyo gaar ah oo dheeraad ah, isaga/iyada ayaa loo qaddarin doonaa diiwaangelin degdeg ah.

What do I need to bring to my registration appointment?

Fadlan keen dhammaan dukumeentiyada la heli karo ee khuseeya kiiskaaga sida baasaboorka, waraaqaha aqoonsiga, shahaadada guurka, warqadda dhalashada, dukumeentiyada isbitaallada, tirakoobka qoyska ama dukumeentiga aqoonsiga qaranka, buug-yaraha adeegga milatariga iyo caddaynta diiwaangelinta hore ee UNHCR iyo/ama Xafiiska UNRWA. Sidoo kale, fadlan usoo qaado biyaha iyo cuntada fudud xafiiska, maadaama aysan jirin wax dukaamo ah oo kuu dhow, waxaana laga yaabaa in mudada sugitaanka xafiiska ay ka badan tahay intii aad filaysay.

I am already registered, but my wife and children (below 18) are not. How do I register my wife and children?

Si naxariis leh u soo gudbi codsiga beddelka ka kooban qoyska, adoo sii maraya mareegaha qaxootiga Malaysia. Haddii aad soo gudbiso codsiga beddelka xubno kakooban qoyska iyada oo loo marayo mareegaha, fadlan hubi inaad daabacday ama hayso lambarka tixraaca. Fadlan ha soo gudbin codsi diiwaangelin cusub oo dheeraad ah oo loogu talagalay xaaskaaga iyo carruurtaada, haddii aad hore u gudbisay codsiga beddelka xubnaha qaar ee qoyska. UNHCR ayaa kula soo xidhiidhi doonta ballan si aad xaaskaaga iyo carruurtaada ugu darto galkaaga. Kiisaska noocaan ah ayaanu ku salaynaa taariikhda aanu helno codsiga. Balamo la’aan, laguuma ogolaan doono xarunta, maadaama tirada balamaha ay go’an tahay si loo hubiyo caafimaadka iyo fayoqabka qaxootiga.

I recently had a new-born baby. How do I include the baby in my file?

Si naxariis leh ugu soo gudbi codsiga beddelka xubnaha qoyska adoo isticmaalaya mareegaha qaxootiga Malaysia. Haddii aad soo gudbiso codsiga beddelka xubno kakooban qoyska iyada oo loo marayo mareegaha, fadlan hubi inaad daabacday ama hayso lambarka tixraaca. Fadlan ha soo gudbin codsi diiwaangelin cusub oo dheeri ah oo ilmahaaga cusub, haddii aad hore u soo gudbisay codsiga beddelka xubnaha qoyska. Fadlan ha iman xafiiska haddii aanad ballan lahayn. Balamo la’aan, laguuma ogolaan doono inaad joogtid Xarunta, maadaama tirada balamaha ay go’an tahay si loo hubiyo caafimaadka iyo wacnaanta qaxootiga. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan diiwaangelinta carruurta waxaad ka heli kartaa halkan.

Do I need to pay to submit an application for registration or while seeking UNHCR assistance/ or its partners?

Maya. Dhammaan adeegyada UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda, oo ay ku jiraan adeegyada diiwaangelinta iyo dukumentiyada UNHCR, waa lacag la’aan. Haddii qof ku weydiiyo inaad bixiso kharashka adeegyada UNHCR, fadlan ka warbixi: Foomka Cabashada Musuqmaasuqa iyo Khiyaanada ama iimayl u dir UNHCR Risk, Integration and Control Unit: mlslufrd@unhcr.org