Khadka Is diiwaan-gelinta ee UNHCR:

Friday / 07 August 2020

Dhamaan dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ahi way la xiriiri karaan khadka is diiwaan-gelinta waydiima la xiriira is diiwaan-gelinta awgeed, oo ay ku jiraan codsiyada soo socda:

  • Ku darida ilma hada dhasha.
  • Ku darista lamaane.
  • Ku darista xubin qoyska kamid ah.
  • Dukumiintiyada lumay.
  • Cusbooneysiinta lambarada talefoonka iyo cinwaanada.

Codsigaas kor ku xusan waxaa sidoo kale laga sameyn karaa bogga xiriirka (contact page) ee Websaydhka Qaxootiga Malaysia (https://refugeemalaysia.org/contact).

Dadka Qaxootiga iyo magagelyo-doonka ah waxaa wali lagu dhiiri galinayaa in ay cusbooneysiiyaan lambarka talefoonkooda iyaga oo adeegsanaya SMS-ka ama foomka xiriirka ee tooska ah. fadlan booqo bogga Qaxootiga Malaysia si aad u hesho hagitaan ku saabsan cusbooneysiinta lambarrada talefoonada ee habka SMS-ka. (https://www.refugeemalaysia.org/update-number).

Dadka Qaxootiga iyo magagelyo-doonka ah waxaa la xasuusinayaa in ayna imaanin xafiisa UNHCR balan la’aan. Kuwa yimaada xafiiska iyaga oo aan balan lahayn waxaa laga codsanayaa isla markiiba in ay noqdaan.

Khadka Is diiwaan-gelinta

Lambarka Xiriirka: 017-6143810

Saacadaha shaqada: 8.00 subaxnimo —4.00 galabnimo (Isniinta ilaa Jimcaha)Share