Iska-imaanshaha tallaalka ballan la’aan ee carruurta ayaa la heli karaa

Friday / 04 March 2022

Barnaamijka Talaalka Qaranka ee Carruurta (PICKids) ee caabuqa Covid-19 ayaa hada ogolaanaya Iska-imaanshaha tallaalka ballan la’aan ee carruurta ee Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Perlis, Kedah, Pahang, Melaka, Perak, Negeri Sembilan, Johor, Terengganu iyo Kelantan.

Tallaalka waxaa loogu talagalay carruurta da’doodu tahay 5 ilaa 12 sano jir. Dhammaan carruurta ku jirta da’ kooxeedkan waxay heli doonaan 2 cirbadood oo tallaalka Pfizer ah iyadoo ay u dhaxayso 8 toddobaad.

Talaalka ayaa kaa caawin doona:

  • Ka ilaali carruurta Nidaamyada caabuqa tirade badan ee kudhacay ciyaalka ee loo yaqaano Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) iyo saameynt dabadda dheer ee covid-ka ee uu keeno caabuqa COVID-19.
  • Si loogu ogolaado in ciyaalku si badqab leh ugu milmaan bdadka kale.
  • Si loo yareeyo noocyada caabuqa ee ka jira dugsiyada/xarumaha waxbarashada iyada oo loo marayo habka ilaalinta dadweynaha ee dadban ( Population immunity).

Liiska xarumaha Iska-imaanshaha tallaalka ballan la’aan waxaa laga eegi karaa halkan.Share