ஆதரவு

நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும்?

யு.என்.எச்.சி.ஆர் கல்வி சேவை

கல்வி சேவைகள்

ஒரு கற்றல் மையத்தைக் கண்டுபிடியுங்கள்.

யு.என்.எச்.சி.ஆர் சுகாதார சேவை

சுகாதார சேவைகள்

உடல்நலம் தொடர்பான தகவல்களைப் பெறுங்கள்.

யு.என்.எச்.சி.ஆர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்தல்

யு.என்.எச்.சி.ஆர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்தல்

UNHCR இல் நான் எவ்வாறு பதிவு செய்வது?

யு.என்.எச்.சி.ஆர்யில் உங்கள் குழந்தையை பதிவு செய்தல்

உங்கள் குழந்தையை பதிவு செய்தல்

புதிதாகப் பிறந்த எனது குழந்தையை எவ்வாறு பதிவு செய்வது?

யு.என்.எச்.சி.ஆர் மீள்குடியேற்றம்.

அகதிகளுக்கான தீர்வுகள்

நான் வீடு திரும்பலாமா அல்லது வேறு இடத்திற்கு செல்லலாமா?

நிறுவனங்களுக்கான தகவல்.

நிறுவனங்களுக்கான வளங்கள்.

நிறுவனங்களுக்கான தகவல்

நிறுவனங்களுக்கான தகவல்.

கோவிட் -19

COVID-19, தடுப்பூசி மற்றும் நிலையான இயக்க முறைகள்

நிறுவனங்களுக்கான தகவல்.

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு

ஆபத்தில் இருக்கும் குழந்தைக்கு ஆதரவும் உதவியும் தேவை

நிறுவனங்களுக்கான தகவல்.

பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை

பாலின அடிப்படையிலான வன்முறையில் இருந்து தப்பியவர்களுக்கு ஆதரவு

நிறுவனங்களுக்கான தகவல்.

அகதிகள் நிலை நிர்ணயம்

சர்வதேச பாதுகாப்பை நாடும் நபருக்கான செயல்முறை .

நிறுவனங்களுக்கான தகவல்.

தொலை நேர்காணல்கள்

UNHCR தொலைநிலை நேர்காணல்கள் பற்றிய தகவல்கள்

நிறுவனங்களுக்கான தகவல்.

MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT

Support services through UNHCR partners

நிறுவனங்களுக்கான தகவல்.

FRAUD AND CORRUPTION

Information about fraud and corruption