மீள்குடியேற்ற FAQ

மீள்குடியேற்றம் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு (FAQ) வரவேற்கிறோம். குறிப்பிட்ட மீள்குடியேற்றம் தொடர்பான காட்சிகள் உட்பட, மீள்குடியேற்ற செயல்முறை பற்றிய விரிவான தகவல்களை இங்கே காணலாம்.

மீள்குடியேற்றம் பற்றிய பொதுவான மற்றும் வழக்கு குறிப்பிட்ட தகவல்களைப் பெறுதல்

Where do I find information about third country resettlement within UNHCR’s mandate?

UNHCR மீள்குடியேற்றக் கையேடு UNHCR மீள்குடியேற்றக் கொள்கை மற்றும் நடைமுறை குறித்த விரிவான தகவல்களை வழங்குகிறது. மீள்குடியேற்ற நாடுகள் தங்கள் கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் தனிப்பட்ட நாட்டு அத்தியாயங்களில் விவரித்தன. மீள்குடியேற்ற கையேடு ஒரு பொது ஆவணம்.

How do I contact the Durable Solutions Unit to discuss about my case?

அலுவலகத்தை தனித்தனியாக அணுகவோ கடிதங்கள், தொலைநகல்கள் அல்லது மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவோ தேவையில்லை. எவ்வாறாயினும், உங்கள் தொடர்பு விவரங்கள் – தொலைபேசி எண்கள் (நீங்கள் Whatsapp ஐப் பயன்படுத்துகிறீர்களா என்பதைக் குறிப்பிடவும்) மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் – UNHCR உடன் புதுப்பிக்கப்படுவது மிகவும் முக்கியம், இதனால் அலுவலகம் தேவைப்படும்போது உங்களுடன் சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்யலாம்.

மீள்குடியேற்றம்/மீள்குடியேற்ற செயல்முறைகளுக்கான தகுதி

After my registration interview, how long will it take for me to be recognized and resettled?

UNHCR இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட தனிநபர்கள் அகதி நிலை நிர்ணய செயல்முறைக்கு உட்படுவார்கள், இதன் போது ஒரு நபர் அகதியா என்பதை முடிவெடுப்பதற்கு முன்னர்,அந்நபரின் சர்வதேச பாதுகாப்புத் தேவைகள் குறித்து ஆழமான மதிப்பீடு நடத்தப்படும். UNHCR ஆல் அகதிகளாகத் தீர்மானிக்கப்பட்ட நபர்களை மட்டுமே மீள்குடியேற்றத்திற்கு பரிசீலிக்க முடியும். அகதிகள் நிலை நிர்ணயம் மற்றும் மீள்குடியேற்றத்திற்கான (பொருந்தினால்) செயலாக்க நேரங்கள், ஒவ்வொரு வழக்குக்கும் வேறுபடும். UNHCR ஆல் பதிவு செய்தல் அல்லது அகதி அந்தஸ்து வழங்குதல் என்பது ஒரு தனிநபர் மீள்குடியேற்றத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்படுவதை அர்த்தப்படுத்துவதில்லை.

I have received my refugee card. When will I be called for resettlement interview?

அகதி அட்டை வைத்திருப்பதால், நீங்கள் மீள்குடியேற்றத்திற்குத் தகுதி பெறுவீர்கள் என்று அர்த்தமல்ல. மேலும், மலேசியாவில் தங்கியிருக்கும் காலம் ஒரு அகதியை மீள்குடியேற்றத்திற்கு தகுதியுடையவராக ஆக்குவதில்லை. மீள்குடியேற்றம் ‘சமர்ப்பித்தல் வகைகள்’ UNHCR மீள்குடியேற்ற கையேட்டின் அத்தியாயம் 3 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதியில், குறைந்த மீள்குடியேற்ற ஒதுக்கீடு காரணமாக, பாதுகாப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்ற தேவைகளின் அவசரம் மற்றும் தீவிரத்தன்மைக்கு ஏற்ப மீள்குடியேற்றத்திற்கு வழக்குகள் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

I have completed my resettlement interview. When will I be called for my interview with the resettlement country?

மீள்குடியேற்ற நேர்காணலின் நோக்கம் மீள்குடியேற்றத்திற்காக உங்கள் வழக்கை மதிப்பிடுவதற்கு. மீள்குடியேற்ற நேர்காணலைத் தொடர்ந்து, மீள்குடியேற்றத்திற்கான சமர்ப்பிப்பு செய்யப்பட வேண்டுமா என்பது குறித்து முடிவெடுப்பதற்கு முன் உங்கள் வழக்கு மதிப்பாய்வு செய்யப்படும். இந்த செயல்முறைக்கு தேவையான நேரம் ஒவ்வொரு வழக்குக்கும் மாறுபடும். உங்கள் வழக்கு பின்னர் அமெரிக்காவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், மீள்குடியேற்ற ஆதரவு மையம் (Resettlement Support Centre/RSC) உங்களை தொடர்புகொண்டு RSC உடனான உங்கள் நேர்காணல் தேதியை உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும். அமெரிக்காவைத் தவிர மற்ற நாடுகளுக்கு, UNHCR அல்லது இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச அமைப்பு (IOM) மீள்குடியேற்ற நாட்டின் அதிகாரிகளுடன் உங்கள் நேர்காணல் தேதி பற்றிய தகவலை வழங்க, மீள்குடியேற்ற நாடு சார்பாக உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளும்.

I have been informed that I am currently not eligible for resettlement. What does this mean and what should I do?

தற்போது UNHCR உங்கள் வழக்கை மீள்குடியேற்ற நாட்டிற்குப் பரிந்துரைக்க முடியாது என்பதே இதன் பொருள். இருப்பினும், இது உங்கள் அகதி நிலையை மாற்றுவதை அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. UNHCR இலிருந்து சர்வதேச பாதுகாப்பு மற்றும் உதவி சேவைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பெறுவீர்கள்.

I received a call from the Durable Solutions Unit (DSU) informing me that my case is ‘on hold’ for resettlement. How can I get more information?

இரகசியத்தன்மையைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தின் காரணமாக, UNHCR ஒவ்வொரு நபருக்கும் அவர்களின் வழக்கு ஏன் நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது என்பதை எப்போதும் விளக்க முடியாது பல்வேறு காரணங்களால் வழக்குகள் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம். எவ்வாறாயினும், இக்காரணங்கள் முழுமையாக மதிப்பிடப்பட்டு, தெளிவுபடுத்தப்பட்டு தீர்க்கப்பட்டவுடன், உங்கள் மீள்குடியேற்ற செயல்முறை மீண்டும் தொடங்கலாம். UNHCR ஐ அணுகுவது அல்லது உங்கள் வழக்கைப் பற்றி அடிக்கடி கேட்பது இதை மாற்றாது, மேலும் உங்கள் வழக்கை வேகமாக நகர்த்த உதவாது.

Why is my resettlement process taking so long?

மீள்குடியேற்றம் என்பது சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் செயலாகும். வெவ்வேறு குடியேற்றச் சட்டங்கள், முன்னுரிமைகள் மற்றும் தேவையான வளங்கள் காரணமாக, செயலாக்க நேரங்கள் நாட்டிற்கு நாடு மாறுபடும், அதனால் இதை கணிப்பது மிகவும் கடினம். பிறப்பு, திருமணம், கர்ப்பம், விவாகரத்து மற்றும் பிள்ளை பராமரிப்பு, இறப்பு போன்ற சிக்கல்களை மீள்குடியேற்றம் நிகழும் முன் சரியாக மதிப்பிடப்பட்டு தீர்க்கப்பட வேண்டும்.

மீள்குடியேற்ற நாட்டை குறித்து

During the resettlement interview, can I ask to which country my case will be submitted?

ஆம், உங்களால் முடியும். UNHCR உங்கள் குடும்பத்தின் விருப்பங்களையும், பல்வேறு மீள்குடியேற்ற நாடுகளின் அளவுகோல்களையும் கருதுகிறது. உங்கள் குடும்பத்திற்கு பொருத்தமான மீள்குடியேற்ற நாட்டைத் தேர்ந்தெடுக்க, இந்தத் தகவல் UNHCR க்கு உதவும்.

Can I request for resettlement to my country of choice?

UNHCR ஒரு அகதியின் மீள்குடியேற்ற நாட்டின் விருப்பத்தை கவனத்தில் கொள்ளும் என்றாலும், எந்த நாட்டிற்கு ஒரு அகதி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறார் என்பது பற்றிய இறுதி முடிவு UNHCR க்கு இருக்கும். அந்த முடிவை எடுக்கும்போது, ​​அகதிகளின் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தேவைகளையும் அவர்களது குடும்ப இணைப்புகளையும் UNHCR கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.

Can I reject a resettlement country chosen for me? What happens to my case after I reject the offer?

ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கு மீள்குடியேற்றத்திற்காக கருதப்படக்கூடாது என்று நீங்கள் தேர்வுசெய்தால், மற்ற மீள்குடியேற்ற செயலாக்கத்திலிருந்து உங்களை விலக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. உங்களை நேர்காணல் செய்து உங்கள் வழக்கை ஏற்றுக்கொண்ட மீள்குடியேற்ற நாட்டிலிருந்து உங்கள் வழக்கைத் வாபஸ் செய்தால், இதனால் ஏற்படும் தாக்கங்கள் மற்றும் விளைவுகள் குறித்து UNHCR உங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் – UNHCR உங்கள் வழக்கை நீங்கள் விரும்பும் நாட்டிற்கு மீண்டும் சமர்ப்பிக்க முடியாமல் போகலாம்.

மீள்குடியேற்றம் தொடர்பான குறிப்பிட்ட காட்சிகள்

My case was submitted to the United States of America for resettlement. I was involved in identity fraud in 2012. I confessed and my case was put on hold. When will I be interviewed and resettled?

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த அமெரிக்க உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை (DHS) அதிகாரிகள், அடையாள மோசடியில் சிக்கியவர்களை 2019 மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் பேட்டி கண்டனர். உங்கள் வழக்கு பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, +603 2141 5846 என்ற எண்ணில் அல்லது KLInquires@rescue.org இல் மின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் மீள்குடியேற்ற ஆதரவு மையத்தைத் (RSC) தொடர்பு கொள்ளவும்

I have completed my medical screening but have been asked by the International Organization for Migration (IOM) to go for another screening. Why?

மீள்குடியேற்ற நாடுகளுக்கு அகதிகளின் புதுப்பிக்கப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனை தேவைப்படுகிறது. மீள்குடியேற்ற நாட்டின் கொள்கைகளைப் பொறுத்து, அகதிகள் புறப்படுவதற்கு முன் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளலாம்.

My family is still waiting for a durable solution. Can I proceed with my resettlement process? What will happen to my family? Will UNHCR help to reunite my family in the resettlement country?

குடும்ப மறு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஆதரவான உறவுகளை மீட்டெடுப்பதை UNHCR ஊக்குவிக்கிறது, மற்றும் குடும்பங்களைப் பிரிக்காது. பதிவு செய்யப்படாத குடும்ப உறுப்பினர்களைப் பற்றி நீங்கள் UNHCR க்கு தெரிவிக்க வேண்டியது அவசியம். தாக்கங்கள் மற்றும் விளைவுகள் குறித்து ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆலோசனை வழங்கப்படும்.

If I am married to a non-refugee, can my spouse and children get a UNHCR card and be resettled with me?

அகதி அல்லாதவரை திருமணம் செய்யும் ஒரு அகதியின் மீள்குடியேற்றத்திற்கு UNHCR ஆல் முன்னுரிமை அளிக்கப்படவில்லை. நீங்கள் அகதி அல்லாத ஒருவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டால், உங்கள் வாழ்க்கை துணைவரின் நாட்டில் வதிவிட அந்தஸ்து அல்லது சாத்தியமான குடியுரிமையைப் பெற உங்களுக்கு உரிமை இருக்கலாம். அகதி அல்லாத வாழ்க்கைத் துணைவருடனான திருமணம் UNHCR ஆல் கவனமாக மதிப்பிடப்படும். மீள்குடியேற்றத்திற்கு பரிசீலிக்கும் முன் அந்த நபருக்கான தேர்வுகளையும் முழு குடும்பத்தின் சூழ்நிலையையும் தீர்மானிக்கும்.

I am in a polygamous marriage. Can my wives be resettled with me?

பலதார மணம் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மீள்குடியேற்ற நாடுகளிலும் சட்டவிரோதமானது, எனவே அகதிகள் ஒரு பலதார மணத்தைத் தொடர விரும்பினால் அவர்களை மீளக்குடியமர்த்த முடியாது. ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அவர்களின் மீள்குடியேற்ற வாய்ப்புகள் குறித்து UNHCR ஆல் தனித்தனியாக ஆலோசனை வழங்கப்படும், மேலும் அக்குடும்பம், வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் அவர்களது குழந்தைகளுக்கான சிறந்த ஏற்பாடுகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

I have been rejected by a resettlement country. What will happen next?

உங்கள் வழக்கு தானாகவே மற்றொரு மீள்குடியேற்ற நாட்டிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படாது. எவ்வாறாயினும், உங்கள் குடும்பத்தின் ஏதேனும் குறிப்பிட்ட தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒவ்வொரு வழக்கின் அடிப்படையில் மறு மதிப்பீட்டை UNHCR நிறைவு செய்யும். பல்வேறு மீள்குடியேற்ற நாடுகளின் வெவ்வேறு அளவுகோல்களின் காரணமாக, நீங்கள் ஒரு நாட்டினால் மறுக்கப்பட்டால், மற்றொரு நாடு உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நீங்கள் கருதக்கூடாது.

I have been offered both a sponsorship programme and a resettlement opportunity through UNHCR. If I choose the sponsorship programme, can I give my resettlement space to my other family members or community members?

ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு குடும்பத்தின் மீள்குடியேற்ற சமர்ப்பிப்பு, மீள்குடியேற்றம் தேவை என்ற அடிப்படையைக் கொண்டது. மற்றொரு நீடித்த தீர்வுக்கான அணுகலைக் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தை மீள்குடியேற்றுவதற்காக UNHCR ஊக்குவிக்காது.