நாடற்ற தன்மை

அகதிகள் மீதான அதன் ஆணையைத் தவிர, UNHCR, ஐ.நா பொதுச் சபையால் நாடற்ற தன்மையை நிவர்த்தி செய்ய ஆணையிடப்பட்ட நிறுவனமாகும்.

எந்தவொரு மாநிலமும் அதன் சட்டத்தின் செயல்பாட்டின் கீழ் ஒரு குடிமகனாக கருதப்படாத ஒருவர் தான் ஒரு நாடற்ற நபர் என்பவர். உலகளவில் குறைந்தது 10 மில்லியன் மக்கள் நாடற்றவர்கள் என்று UNHCR மதிப்பிட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட இன அல்லது மத குழுக்களுக்கு எதிராக அல்லது பாலின அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டுவது உட்பட பல்வேறு காரணங்களுக்காக நாடற்ற நிலை ஏற்படலாம்; புதிய மாநிலங்களின் தோற்றம் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள மாநிலங்களுக்கு இடையே பிரதேசத்தை மாற்றுதல் (மாநில வாரிசு); மற்றும் நாட்டுரிமை சட்டங்களின் முரண்பாடு.

காரணம் எதுவாக இருந்தாலும், கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாட்டிலும் மற்றும் உலகின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் உள்ள மக்களுக்கு நாடற்ற தன்மை கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. அடையாள ஆவணங்கள், வேலைவாய்ப்பு, கல்வி மற்றும் சுகாதார சேவைகள் போன்ற உரிமைகள் வரம்பிற்கு நாடற்ற நபர்கள் பெரும்பாலும் வரையறுக்கப்பட்ட அணுகலைக் கொண்டுள்ளனர். கட்டாய இடப்பெயர்ச்சி நிலையற்ற தன்மைக்கு வழிவகுப்பதைப் போல நிலையற்ற தன்மை கட்டாய இடப்பெயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

ஒரு நாட்டுரிமையின் விதிகளை அமைப்பது மாநிலங்கள் என்பதால், UNHCR, அரசாங்கங்கள், பிற UN நிறுவனங்கள் மற்றும் குடிமைச் சமூகத்துடன் இணைந்து நாடற்ற தன்மையைக் கையாள்கிறது.

நாடற்ற தன்மையாளர்களுக்கு செயல்படும் நிறுவனங்கள்

கிராமப்புறப் பகுதிகளுக்கான மனித வள மேம்பாடு (DHRRA) மலேசியா என்பது 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் நாடற்ற நபர்களுக்கு உதவுவதற்காக செயல்படும் ஒரு தன்னார்வ இலாப நோக்கற்ற மற்றும் அரசியல் சார்பற்ற அமைப்பாகும். DHRRA, குடியுரிமை பெற விரும்பும் நபர்களுக்கு நாட்டுரிமை அல்லது அவர்களின் தேசியத்தை நிரூபிக்க ஆவணங்களை பெறுவதற்கு தகவல் மற்றும் சட்ட உதவிகளை வழங்குகிறது.

கிராமப்புறங்களுக்கான மனித வள மேம்பாடு (DHRRA)

முகவரி: 301 & 302 Block E கெலானா பார்க்வியூ, எண் 1, SS 6/2, கெலானா ஜெயா 47300 பெட்டாலிங் ஜெயா, சிலாங்கூர், மலேசியா

இணையதளம்: http://dhrramalaysia.org.my

மின்னஞ்சல்: general@dhrramalaysia.org.my

தொலைபேசி: +603 7887 3371 / +603 7887 7271