தன்னார்வத் திரும்புதல்

UNHCR ஆனது மலேசியாவில் இருந்து வெளியேறும் நடைமுறைகள் மற்றும் மலேசியாவில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு தேவையான ஆவணமான VRF எனப்படும் வாலண்டரி ரிபேட்ரியேஷன் படிவம் (VRF) ஆகியவற்றில் தகவலறிந்த முடிவெடுப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, புறநிலை நாட்டை சார்ந்த தகவலை வழங்குவதன் மூலம் தன்னார்வமாக திரும்புவதற்கு அல்லது திருப்பி அனுப்புவதற்கு உதவுகிறது.

UNHCR ஐ தொடர்பு கொள்ளவும்

நீங்கள் UNHCR இல் பதிவுசெய்து, உங்கள் சொந்த நாட்டிற்குத் திரும்ப விரும்பினால், தொடர்பு படிவத்தை நிரப்புவதன் மூலம் நாடு திரும்புவதற்கான உங்கள் ஆர்வத்தை UNHCRக்கு தெரிவிக்கலாம்.

நாடு திரும்புவதற்கான உங்கள் எண்ணத்தைப் பெற்றவுடன், UNHCR இல் உள்ள நீடித்த தீர்வுகள் பிரிவு(DSU) தன்னார்வத்துடன் திரும்புவதற்கான ஆலோசனையை வழங்குவதற்கான சந்திப்பைத் திட்டமிட உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளும். ஆலோசனை அமர்வின் போது, ​​நீங்கள் தானாக முன்வந்து உங்கள் சொந்த நாட்டிற்குத் திரும்பினால், உங்கள் தாய்நாட்டின் நிலைமை மற்றும் குடியேற்ற வெளியேறும் நடைமுறைகள் உட்பட, தகவலறிந்த முடிவை எடுப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவும் வகையில் உங்களுக்குத் தகவல் வழங்கப்படும்.

உங்களின் தன்னார்வத் திருப்பி அனுப்பும் ஆலோசனை அமர்வில் கலந்து கொள்வதற்கு முன் உங்கள் விமான டிக்கெட்டை வாங்க வேண்டாம், ஏனெனில் அது வீணாகிவிடும். விமான டிக்கெட்டை பெற்றிருப்பது UNHCR உடனான ஆலோசனை அமர்வுக்கான முந்தைய சந்திப்பாக எந்த வகையிலும் மொழிபெயர்க்காது.

தன்னார்வத் திரும்புதல் தொடர்பான பொருட்கள்

சில கேள்விகள் உள்ளதா?

மேலும் தகவலுக்கு, தன்னார்வத் திரும்ப அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை (FAQ) பார்க்கவும்.