அகதிகள் செயலாக்கத்தில் UNHCR-அரசு ஒத்துழைப்பு

வெள்ளிக்கிழமை / 04 மார்ச் 2022

அகதிகள் நிலைமையை நிர்வகிப்பதில் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்கான விருப்பங்களை ஆராய்வதற்காக UNHCR மற்றும் மலேசிய அரசாங்கம் பல ஆண்டுகளாக விவாதத்தில் உள்ளன. அரசாங்க புகலிட அமைப்பை நிறுவுவதற்கான நீண்ட கால நோக்குடன், திறன் பகிர்வு திட்டம் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், அகதிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் UNHCR பதிவு மற்றும் அகதி நிலை நிர்ணயம் (RSD) செயல்முறைகளை அரசாங்க அதிகாரிகள் நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள்.

இந்த செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக, UNHCR, அரசாங்க அதிகாரிகளை UNHCR அலுவலகத்திற்கு அழைத்து, சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுடனான நேர்காணல்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதைக் கவனிக்க, நேரில் கவனிப்பது பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.

UNHCR, 7-11 மார்ச் 2022 க்கு இடையில் நடைபெறும் பல பதிவு மற்றும் RSD நேர்காணல்களை நேரில் கவனிப்பதற்கு தயாராகி வருகிறது, அனைத்து நாடுகளிலும் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட சிலரைக் கண்டறிந்து தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அரசாங்க அதிகாரி, அவர்களின் பதிவு மற்றும் RSD நேர்காணலை கவனிப்பார்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு, இந்த நடவடிக்கையின் பின்னணியை விளக்கியதுடன், அவர்களின் நேர்காணலை கவனிக்க ஒரு அரசாங்க அதிகாரிக்கு அவர்களின் அனுமதியை வழங்கவோ அல்லது அவர்களின் அனுமதியை வழங்காமல் இருப்பதற்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

அரசாங்க அதிகாரி பதிவு மற்றும் RSD நேர்காணல்களை நடத்தமாட்டார் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நபரிடம் நேரடியாக எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டார். மேலும், RSD முடிவை எடுப்பதில் அரசு அதிகாரி ஈடுபடமாட்டார். வழக்கம் போல், நேர்காணல்களில் ஈடுபடும் ஒவ்வொருவரும், அனைத்து செயல்முறைகளிலும் முழுமையாக ரகசியத்தன்மையைப் பேணக் கடமைப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த முயற்சிகள், அரசாங்கம் UNHCR இன் நடைமுறைகளை நன்கு புரிந்துகொள்வதற்கும், இறுதியில் மலேசியாவில் அகதிகள் நிலைமை மற்றும் அகதிகளின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் செயல்பாட்டின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். அகதிகளின் நிலைமை மற்றும் அவர்கள் ஏன் தங்கள் நாடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டியிருந்தது மற்றும் மலேசியா மற்றும் உலகளவில் உள்ள அகதிகளின் பாதுகாப்பு தேவைகள் குறித்து மேலும் விரிவான புரிதலைப் பெற இது அரசாங்க சகாக்களை அனுமதிக்கும்.Share