Pembukaan Pusat Khidmat Bantuan dan Komuniti Johor (Johor Outreach and Community Centre, JOCC)

Khamis / 30 Julai 2020