கவனம்: கோலாலம்பூரில் வசிக்கும் அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் கோருவோர்

செவ்வாய்க்கிழமை / 04 மே 2021

நீங்கள் கோலாலம்பூரில் வசிக்கும் யு.என்.எச்.சி.ஆர் ஆவணதாரராக இருந்தால்காலாவதியான யு.என்.எச்.சி.ஆர் ஆவணத்தை வைத்திருந்தால், உங்களிடம் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்:

1. UNHCR மலேசியாவுடன் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணைப் புதுப்பித்தது

  • அகதிகள் மலேசியா தொடர்பு பக்கம் – மிகவும் விரும்பத்தக்கது(https://refugeemalaysia.org/contact/update-phone-number/).
  • எஸ்எம்எஸ் வழியாக தொலைபேசி எண்ணைப் புதுப்பித்தல்(https://refugeemalaysia.org/updating-phone-numbers-via-sms/).
  • பதிவு ஹாட்லைன் (017-614 3810, காலை 8.00 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை, திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை அழைக்கவும்).

2. UNHCR மலேசியாவுடன் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை (முகவரி) புதுப்பிக்கவும்

  • அகதிகள் மலேசியா தொடர்பு பக்கம் – மிகவும் விரும்பத்தக்கது (https://refugeemalaysia.org/contact/personal-information-update/).
  • பதிவு ஹாட்லைன் (017-614 3810, காலை 8.00 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை, திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை அழைக்கவும்).

தயவுசெய்து கவனிக்கவும்: அதிகரித்து வரும் வழக்குகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான MCO காரணமாக மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பயணம் இன்னும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. நிலைமை மேம்பாடுகளுக்காக காத்திருக்கும் அதே வேளையில், கோலாலம்பூரில் வசிக்கும் அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் கோருவோருக்கான செயலாக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதில் யு.என்.எச்.சி.ஆர் அலுவலகம் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தும். அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் கோருவோர் MCO விதிமுறைகளுக்கு இணங்க நினைவூட்டப்படுகிறார்கள், இதில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பயணங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.Share