اسکان مجدد برای مهاجرین افغان و برنامه های جابجایی تحت حمایت دولت برای اتباع افغان

چهارشنبه / 25 آگوست 2021

با تحولات اخیر در افغانستان ، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست های زیادی از افغان ها دریافت می کند ، زیرا چندین دولت اعلام کرده اند که آنها فرصت اسکان مجدد برای مهاجران افغان را افزایش می دهند.

لطفاً توجه داشته باشید که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اسکان مجدد همه پناهندگان از جمله پناهندگان افغان را بر اساس معیارها و فرآیندهای اسکان مجدد از قبل تعیین شده، مورد بررسی قرار می دهد:

  • اسکان مجدد یک حق نیست. ثبت نام و/یا اعطای وضعیت پناهندگی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به این معنی نیست که فرد برای اسکان مجدد ارجاع داده می شود.
  • اسکان مجدد یک ابزار حفاظتی برای پناهندگان بسیار آسیب پذیر است. شناسایی موارد احتمالی اسکان مجدد بر اساس نیازهای حفاظتی فردی خواهد بود.
  • ارائه پرونده برای بررسی اسکان مجدد به عوامل زیادی از جمله شدت نیازهای حفاظتی فردی، محیط حفاظتی، موقعیت کشور میزبان و در دسترس بودن مکان های اسکان مجدد بستگی دارد.

به غیراز برنامه اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بیان شده در بالا، اخیراً برخی ازدولت ها برنامه های جابجایی ویژه ای را برای اتباع افغانی که با آن کشورها کار کرده یا به آن ها وابسته بوده اند، اعلام کرده اند. این برنامه ها توسط آن دولت ها برپا شده است و كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، افراد را به این برنامه ها یا پروسه بررسی درخواست ها تحت این برنامه ها ارجاع نمی دهد. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به اطلاعاتی که مستقیماً توسط آن دولت ها یا برنامه های جابجایی ارائه شده است ، مراجعه کنید.

جزئیات برخی از این برنامه ها را در وب سایت هایی که توسط دولتهای خاصی تنظیم شده اند به شرح زیر می توان یافت:

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده اخیراً فرصت هایی را برای اتباع افغانی که در دولت آمریکا، ارتش، سازمان های غیردولتی یا رسانه های ایالات متحده کار کرده اند و یا با آن ها وابسته بوده اند، اعلام کرده است. لطفاً برای جزئیات بیشتر به سایتهای زیر از وزارت خارجه ایالات متحده مراجعه فرمائید:

کانادا

برنامه کانادایی برای اتباع افغانی که “استخدام آنها شامل یک رابطه قابل توجه و/یا پایدار با دولت کانادا بوده” در دسترس است ، از جمله مترجمان ارتش کانادا و کارکنان محلی که در سفارت کانادا کار می کنند یا کار می کردند. لطفاً برای جزئیات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

بریتانیا

بریتانیا دو برنامه برای کارکنان محلی فعلی و سابق در افغانستان ایجاد کرده است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه کنید:

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به هنگام آگاهی از برنامه های تحت حمایت دولت، اطلاعات را به روز رسانی خواهد کرد.


مهم : کلیه خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد رایگان است.

به هیچ شخص یا سازمانی اعتماد نکنید که از شما بخواهد هزینه خدمات و كمكهای ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا شرکای آن ، از جمله برای اسکان مجدد را بپردازید. اگر در ازای خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از شما درخواست پول یا هرگونه خدمات دیگر، از جمله جنسیتی شد، لطفاً فوراً آن را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش دهید.

ایمیل

تمام گزارشات/شکایات بصورت محرمانه مورد رسیدگی قرارخواهند گرفت.

شما همچنین می توانید برای شکایت آنلاین (کلاهبرداری و فساد)اینجا کلیک کنید.Share